sluizen

Lijst van publicaties over het onderwerp sluizen


ontwerp en aanleg van schutsluizen en keersluizen; andere kustwerken voor watervoorziening, zoals duikers

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1774 Redelijkheid De nieuw uitgevonden sluis met in- en uitschuivende deuren,: afgebeeld op zes koperen platen Uitgave: Hendrik Christoffel Gutteling
1808 BlankenJ Nieuw ontwerp tot het bouwen van min kostbare sluizen, welke alle de vereischten der bekende sluizen bezitten, en daar en boven de steeds ontbrekende, meer uitgebreide, nuttigheden van dezelve, vervullen kunnen Gebr. Van Cleef, 's-Gravenhage
1808 BlankenJ Antwoord aan A.F. Goudriaan tot wederlegging van deszelfs in druk uitgegeven bedenkingen, wegens een nieuw ontwerp der sluizen van zijnen ambtgenoot. Gebr. van Cleef, 's-Gravenhage
1823 Alewijn Verhandeling over den voordeligsten hoek, onder welken men de puntdeuren ener sluis kan zamenvoegen Werkzaamheden der 1e klasse van het Kon.Inst van Wetenschappen, 6e deel, pp179-232
1824 Alewijn Beschrijving van een ontwerp van sluizen met gekoppelde deuren, welke bij alle waterstanden geheel of gedeeltelijk geopend en wederom gesloten kunnen worden Brussel : Brest van Kempen
1917 Ringers RWS Beschrijving van den bouw van de derde schutsluis in het Kanaal door Zuid-Beveland te Hansweert Kanaal Zuid-Beveland Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 8
1917 vPanhuys RWS (1)Kort verslag van een bezoek in 1916 gebracht aan het Panama-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika; (2+3)Eenige aantekening naar aanleiding van een in 1916 gemaakte reis naar Noord-Amerika te bezichtiging van werken op wate Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 12
1920 Pannekoek Zuiderzeewerken Nota betreffende de toepassing van segmentdeuren in de plaats van puntdeuren of schuiven ZZ-Afsluitdijk Nota ZZW 6
1920 Werker Zuiderzeewerken Nota betreffende de voorontwerpen der uitwateringssluizen in den afsluitdijk van het IJsselmeer ZZ-Afsluitdijk Nota ZZW 5
1921 Zuiderzeewerken Nota betreffende de automatische beweging der sluisdeuren ZZ-Afsluitdijk Nota Zuiderzeewerken (afsluitdijk)
1922 vPanhuys RWS Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis Rapporten en Mededelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20
1927 Ringers RWS Proeven en beschouwingen, welke geleid hebben tot het vaststellen van vulling en lediging van de kolk der nieuwe schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 23
1929 Hakkeling RWS Het heien bij den sluisbouw te IJmuiden IJmuidenSluis Het bouwbedrijf; maandblad voor bouwkunde, techniek en handel, jrg 6, 1929, no 1, 04-01-1929
1941 Hakkeling RWS de uitvoering van de werken betreffende den bouw van het sluizencomplex te Ravenswaaij Amsterdam-Rijnkanaal Otar 1941
1947 Josephus Jitta Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen Erven F. Bohn, Haarlem
1948 Ringma RWS-BOR Gewenste hoogteligging sluisdrempel haven Deventer Nota: S446/IJ R 1
1948 Wemelsfelder RWS Verslag metingen Voedingsduiker Maastricht: 2de serie Nota algemene dienst
1948 Wemelsfelder RWS Verslag metingen Voedingsduiker Zuid-Willemsvaart Nota Algemene Dienst
1950 RWS-BER Meetprogramma II voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep Hollands Diep
1950 RWS-BER Voorlopig meetprogramma voor de aanleg van de stuw in het Hollands Diep Hollands Diep
1950 Fries RWS Hoofdafmetingen van de toegangssluizen van de Oosterpolder Zuiderzee RWS nota 208 dd 16-9-1950
1951 Josephus Jitta RWS-BER Nota betreffende de keuze van het stuwtype voor Nederrijn en Lek Rijnafvoer BER252 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER Bepaling afmetingen uitwateringssluis bij benedenmond Spui Spui BER258 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER Bepaling afmetingen inlaatsluis aan bovenmond Spui Spui BER259 (samenvatting)
1953 Stroband RWS-BER Nota betreffende stuw X in het Hollands Diep met open en gesloten Oude Maas Hollands Diep Nota voor de Deltacommissie
1954 Stroband RWS-Deltadienst De afmetingen van de sluizen in de mond van de Oosterschelde ten behoeve van de schelpdierkwekerijen indien de verticale getijbeweging bij Ierseke en omgeving tot de helft wordt gereduceerd Oosterschelde rapport Deltadienst
1980 Kolkman Hydraulische aspekten van vul- en ledigingssystemen van schutsluizen collegediktaat TU Delft