Amsterdam-Rijnkanaal

Amsterdam-Rijnkanaal (1930 - 1938)


Aanleg van het kanaal van Amsterdam naar de Rijn; het eereste deel is aangelegd in de periode 1930-1938, het deel tussen de Rijn en de Waal is van 1952. Als voorloper van dit kanaal zijn ook voorstellen gedaan om een kanaal door de Gelderse Valei te graven.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1880 ConradJFW RWS Rapport der commissie, benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam kanalen Algemene Landsdrukkerij
1880 Lely Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede, en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam kanalen
1927 Lely Betuwsche Kanaalver. De kanaalverbinding Amsterdam-Boven-Rijn en de verbetering van de Linge kanalen rede, gehouden voor de Betuwsche kanaalvereeniging op maandag 28 november 1927 in het Spaarbankgebouw te Tiel
1927 Geldersche Vallei De scheepvaartweg van Amsterdam naar den Bovenrijn kanalen Brochure van "De Geldersche Vallei"
1941 Hakkeling RWS de uitvoering van de werken betreffende den bouw van het sluizencomplex te Ravenswaaij Sluizen Otar 1941