Cornelis Lely

(1854 - 1929)


(Amsterdam 23 sept. 1854 - Den Haag 22 jan. 1929), ingenieur, minister. Was na zijn studie aan de PS te Delft werkzaam bij de aanleg van spoorlijnen en bij RWS. Werd in 1886 benoemd tot ingenieur bij de Zuiderzeevereniging en volgde in 1887 J.van der Toorn op als hoofd van het technisch bureau. Leidde het onderzoek naar de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee en maakte als minister van Waterstaat de plannen hiervoor tot wet. Schreef o.m. Onderzoek omtrent de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee (8 dln., 1887-1891). Was Minister van Waterstaat in de jaren 1891-1894, 1897-1901 en 1913-1918. In 1907 werd hem door de THD een eredoctoraat verleend. Was tot 1929 voorzitter van de in 1919 ingestelde Zuiderzeeraad, opgevolgd door H.Colijn. Verwierf in 1922 het erelidmaatschap van het KIVI, waarvan hij van 1928 tot 1929 voorzitter was. Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van de Wieringermeer bij Medemblik. Zijn standbeeld prijkt aan de Afsluitdijk bij het monument en in het centrum van het naar hem genoemde Lelystad.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1913 - Eigen Haard

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1879 Ontwerp tot heropening van het Oude Maasje Oude Maasje
1880 Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede, en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal kanalen
1881 Een tijdelijke Rijnvaart of de Keulsche Vaart kanalen J.H. & G. van Heteren
1884 Ontwerp tot verbetering van de Schipbeek in het belang der afwatering van het Waterschap de Schipbeek rivierwerken
1887 Zuiderzeever. Nota betreffende het onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 1 Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 2 (de invloed der afsluiting op de waterkeering der provinciën langs de Zuiderzee) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 3 (de invloed der afsluiting op de waterloozing der provinciën langs de Zuiderzee) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee: 4 (invloed der afsluiting op de waterverversching der provinciën langs de Zuiderzee. De invloed der afsluiting op de scheepvaart der Zuiderzee) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee:5 (de constructie en de kosten van den afsluitdijk, de sluizen en de bijkomende werken. De voor- en nadeelen der afsluiting buiten verband met de droogmaking) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 RWS Nota over de uitkomsten der waarnemingen van het slibgehalte der Nederlandsche rivieren rivierwerken Uitgave van het ministerie van Waterstaat, Nijverheid en Handel
1888 Friesche Wad Rapport betreffende de landaanwinning op de Friesche Wadden Waddenzee landaanwinning Rapport opgesteld in opdracht van de Maatschappij tot landaanwinning op de Friesche Wadden.
1889 Zuiderzeever. Verslag onze het nader bodemonderzoek van de Friesche wadden in den zomer van 1889 verricht landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1890 Waterbouwkunde. Dl. 2. Afd. 11. Rivieren en rivierwerken. 's-Gravenhage : Van Cleef, 1890.
1891 Zuiderzeever. Resultaten der terreinwerkzaamheden verricht in 1889 en 1890 (nota 6) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill t.b.v. de Zuiderzeevereniging
1892 Zuiderzeever. Resultaten van het technisch onderzoek 1886-1892: Deel 8: Vergelijking van verschillende ontwerpen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging, nota 8
1907 KNAW Stroomsnelheden in een open Panamakanaal. Panamakanaal kanalen lezing van 30 maart 19078
1912 Nieuwe havens voor Amsterdam, uit zee toegankelijk, vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizen Noordzeekanaal havens 's-Gravenhage : De Gebroeders Van Cleef
1912 Zuiderzeever. Ontwerp van Wet tot Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee met Toelichtende Memorie van 1901 Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging (2e druk)
1921 RWS Bericht aan het Departement van Waterstaat met betrekking tot artikelen van Mr. van Gijn in de "Haagsche Post" betreffende de droogmaking der Zuiderzee Zuiderzee landaanwinning ministeriële reactie op een krantenartikel
1922 RWS Verslag der commissie, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 17 Juli 1919 La. B, Afdeeling Waterstaat T, in zake wijziging der afsluiting van het IJ afsluitingen Ministeriële nota
1924 Note sur les variations de la plage sous-marine de Port-Said, a l'ouest de la jetée ouest Suezkanaal
1925 Notes de Mr. C. Lely, membre du Commission Consultaire Internationale du Canal de Suez Suezkanaal
1925 Rapport der Commissie ingesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het district Maastricht en omstreken, ter bestudering van het vraagstuk van den havenaanleg te Maastricht in verband met den aanleg van een scheepvaartweg van Born naar de Maas havens KvK Maastricht
1927 Betuwsche Kanaalver. De kanaalverbinding Amsterdam-Boven-Rijn en de verbetering van de Linge Amsterdam-Rijnkanaal kanalen rede, gehouden voor de Betuwsche kanaalvereeniging op maandag 28 november 1927 in het Spaarbankgebouw te Tiel