landaanwinning

Lijst van publicaties over het onderwerp landaanwinning


inpolderingen langs de zee, kwelderwerken

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1780 Brandligt Scylla en Charybdis; behelzende een project, ter verbetering der zeegaten en het vaarwater van Texel, en aanwinning van eenige duizend morgen land: Alle rechtgeaarde vaderlanders tot een onpartydig onderzoek voorgelegt Texel gedrukt voor den autheur, en te bekomen by Johannes Allart
1838 Leeghwater Het Haarlemmer-meer-boek Haarlemmermeer 13e druk, GJA Beijerinck, Amsterdam
1848 BeijerinckJA Bataafsch Genootsch. Verhandeling over de indijking en uitbreiding der stad Rotterdam Rotterdam Beantwoording vraag 100 van het Bataafs Genootschap
1856 Roelofs Beschouwingen en opmerkingen wegens de zaak van de inpoldering van een gedeelte van den Dollard Dollart eigen beheer auteur
1865 vdToorn RWS Over de schorren, aanwassen en kwelders in Nederland kwelderwerken Haarlem, Loosjes (overdruk uit tijdschrijft ter bevordering van nijverheid)
1866 BeijerinckJA RWS Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijken, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee Zuiderzee 's Gravenhage: Bij Gebroeders J. & H. van Langenhuysen
1866 Polderwerker Het ontwerp tot afsluiten, droogmaken en in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee, door J.A. Beijerinck en de tot verontwaardiging stijgende afkeuring van dat ontwerp door P. Opperdoes Alewijn Zuiderzee 's-Gravenhage, Gebr. J & H. van Langenhuysen (Gepubliceerd onder pseudoniem
1870 Kooij Proeve van een ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee en daarna gedeeltelijke inpoldering en droogmaking Zuiderzee Sneek, Van Druten & Bleeker
1887 Lely Zuiderzeever. Nota betreffende het onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee Zuiderzee Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 1 Zuiderzee Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 2 (de invloed der afsluiting op de waterkeering der provinciën langs de Zuiderzee) Zuiderzee Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 3 (de invloed der afsluiting op de waterloozing der provinciën langs de Zuiderzee) Zuiderzee Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee: 4 (invloed der afsluiting op de waterverversching der provinciën langs de Zuiderzee. De invloed der afsluiting op de scheepvaart der Zuiderzee) Zuiderzee Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely Zuiderzeever. De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee:5 (de constructie en de kosten van den afsluitdijk, de sluizen en de bijkomende werken. De voor- en nadeelen der afsluiting buiten verband met de droogmaking) Zuiderzee Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1888 Lely Friesche Wad Rapport betreffende de landaanwinning op de Friesche Wadden Waddenzee Rapport opgesteld in opdracht van de Maatschappij tot landaanwinning op de Friesche Wadden.
1889 Lely Zuiderzeever. Verslag onze het nader bodemonderzoek van de Friesche wadden in den zomer van 1889 verricht Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1891 Lely Zuiderzeever. Resultaten der terreinwerkzaamheden verricht in 1889 en 1890 (nota 6) Zuiderzee Uitgave Brill t.b.v. de Zuiderzeevereniging
1892 TeldersJM Zuiderzeever. Endiguement et dessechement du zuiderzee Zuiderzee Uitgave van de Zuiderzeevereeniging
1892 Lely Zuiderzeever. Resultaten van het technisch onderzoek 1886-1892: Deel 8: Vergelijking van verschillende ontwerpen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee Zuiderzee Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging, nota 8
1892 vdHouvenVOordt Zuiderzeever. Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur der Zuiderzeevereeniging naar aanleiding van de resultaten van het technisch onderzoek vervat in de 8 notas Zuiderzee Uitgave Brill t.b.v. de Zuiderzeevereniging
1898 Vissering Zuiderzeever. De Economische Beteekenis Van de Afsluiting en Drooglegging door H. C. van der Houven van Oordt en Gerard Vissering Zuiderzee Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging; scan is incompleet (2e druk van 1901)
1900 Beekman Zuiderzeever. Plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee Zuiderzee Poster Zuiderzeewerken
1907 Wentholt RWS Plan tot een gedeeltelijke drooglegging der Lauwerszee Lauwerszee NA archief vVeen-Stroband nr 217
1912 Lely Zuiderzeever. Ontwerp van Wet tot Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee met Toelichtende Memorie van 1901 Zuiderzee Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging (2e druk)
1917 Beekman Zuiderzeever. De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Weerlegging van bezwaren. Zuiderzee publicatie van de Zuiderzeevereniging
1921 BakkerWPH Verovering van de Friesche Wadden 80 blz + 24 kaarten
1921 Lely RWS Bericht aan het Departement van Waterstaat met betrekking tot artikelen van Mr. van Gijn in de "Haagsche Post" betreffende de droogmaking der Zuiderzee Zuiderzee ministeriële reactie op een krantenartikel
1921 Vissering Zuiderzeever. De droogmaking der Zuiderzee en de Rente-berekening Zuiderzee Brochure van de Zuiderzeevereeniging
1922 Zuiderzeewerken Beschouwingen over de grondwaarde der door inpoldering binnen de Zuiderzee te verkrijgen terreinen Zuiderzee Nota Dienst Zuiderzeewerken
1924 Raport omtrent de mogelijkheid van landaanwinning door middel van het gras Spartina Townsendii
1932 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling van Dollard en Lauwerszee Lauwerszee BER008 (samenvatting)
1935 vVeen RWS-BER Landaanwinning Groninger Wadden BER026 (samenvatting)
1936 VisJA Het ontstaan van den Polder De Biesbosch Biesbosch
1938 Kleinjan RWS-BER Enkele opmerkingen over den invloed op de Westerschelde van werk en tot landaanwinning in het Verdronken Land van Saeftingen Westerschelde
1938 vVeen RWS-BER Invloed inpoldering Land van Saeftinge, voorlopige beschouwing BER049 (samenvatting)
1939 Rapport inzake de indijking van een kweldergebied groot ongeveer 1000 HA, gelegen onder de gemeenten Uithuizen en Uithuizermeeden in de Provincie Groningen kwelderwerken Techn Bureau Waterschapsbond, 32 blz + 4 tekeningen op A0 formaat
1942 vVeen RWS-BER Resultaten landaanwinningswerken op de Groningerwadden kwelderwerken BER102 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Voorlopige Nota betreffende Verlandingsmogelijkheden in de Zuidwestelijke en Noordelijke Wateren van Nederland BER097 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Inpoldering achter Uithuizen-Uithuizermeeden BER112 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Invloed landwinningswerken op de stroomen in Vuile Gat en Haringvliet Hellegat BER110 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Exposé landwinningswerken 1942 Hellegat BER101 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Exposé landwinningswerken in 1943 Hellegat BER107 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Invloed landwinningswerken in Hellegat op de stromen in het Vuile Gat en in het Haringvliet Hellegat BER110 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER De waarde van land in overheidsbegrotingen BER127 (samenvatting)
1944 vVeen RWS-BER Inpoldering kweldergronden 1942-1944 kwelderwerken BER112a (samenvatting)
1944 vVeen RWS-BER Inpoldering kweldergronden achter Uithuizermeeden in 1942 kwelderwerken BER112 (samenvatting)
1944 vVeen RWS-BER Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 223, 76 blz _ 36 bijlagen geniet rapport, bijlagen op veelheid van formaten. Vaak copiŽn van oude kaarten
1944 vVeen RWS-BER Rapport betreffende de geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Wadden achter de eilanden Ameland en Terschelling BER140 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER Groot Verlandingsplan (samenvatting) BER150 (samenvatting)
1945 vVeen RWS-BER Opmerkingen inzake Scheldepublicaties, vooral met het oog op invloed inpolderingen Nota Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren
1946 vVeen RWS-BER Vragen betreffende toekomstige inpolderingsmogelijkheden BER190 (samenvatting)
1947 Spiekstra RWS-BER Geschiedenis van de inpolderingsplannen van de Lauwerszee over 1845-1927 Lauwerszee BER187 (samenvatting)
1949 vVeen RWS-BER Indijking Noord-Sloe Sloe BER215 (samenvatting)
1950 Ringma RWS-WWKZ Stroommetingen en suggesties ten behoeve van een inpoldering van de Brakman Braakman Nota Vlissisngen
1950 vVeen RWS-BER Plaat van Scheelhoek BER231 (samenvatting)
1950 deBlocqvanKuffeler Ver. Landaanwinning De ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken Zuiderzee Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 1
1950 Ringma RWS-BER De ontwikkeling van he Veeregat en de Zandkreek i.v.m. de benodigde oevervoorziening bij een eventuele inpoldering van het Noord-Sloe Sloe BER242 (samenvatting)
1952 RWS-BER Verslag van een studiereis naar de landaanwinningswerken langs de westkust van Sleeswijk-Holstein en Jutland Collectie van Veen-Stroband bij Nationaal Archief
1953 vVeen Ver. Landaanwinning Organogene landaanwinningsproeven in het Haringvliet Berichten van de Nederlandse Vereniging voor landaanwinning ;no. 3
1954 Bruggeman Ver. Landaanwinning Enige waterstaatkundige facetten van de afsluiting der zeegaten Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 4
1956 vVeen Organogene landgewinnungsversuche im Haringvliet Haringvliet Archiv für Hydrobiologie, Bd52, S305-320
1957 vVeen Ver. Landaanwinning Waterhuishouding in Nederland Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning 6
1970 vdBurgtC Zuiderzeewerken De Lauwerszeewerken als afsluiting in het Waddengebied Lauwerszee nota Zuiderzeewerken en VBW