Ingenieur

Lijst van publicaties door De Ingenieur


(Tijdschrift "De Ingenieur", uitgegeven door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, vanaf 1886. Het was de opvolger van het in 1846 opgerichte Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1886 Lambrechtsen van R Drijvende golfbrekers havendammen De Ingenieur, (1) nr 23, p268
1900 deRijke Banjirs en vloeden in Japan rivierwerken De Ingenieur, nr 36, p 544
1903 Lambrechtsen van R Kaaimuur langs de zuidzijde van het IJ-eiland te Amsterdam kademuren de Ingenieur, 26-12-1903 p885
1915 vMourik De Werken van het Yeso-meer waterkracht De Ingenieur jrg 30, 1915, no 5, 30-01-1915
1927 Klink De nabij Maastricht in uitvoering zijnde werken van het Julianakanaal Maasnormalisatie kanalen Herdruk van een overdruk uit de Ingenieur, uitgave KIvI
1929 VerhoevenAG Het ontstaan en de inpoldering van den Zuidhollanschen Biesbosch Biesbosch lndaanwinning De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1929, no 49, 07-12-1929
1930 Cohen Stuart De vaarwaters naar Soerabaja baggerwerk De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 45, 1930, no 3, 17-01-1930 [Bijlage]
1930 Boreel Het gemaal van den polder Walcheren Gemalen De Ingenieur (1930) nr 45
1931 Ramaer Verbinding Antwerpen - Rijn Schelde-Rijn kanalen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1931, no 17, 24-04-1931
1933 vVeen Onderzoek naar het zandtransport van rivieren riviermorfologie De Ingenieur, jg. 48, nr 27, 7-7-1933
1933 Schlingemann De verbetering van het Hellegat Hellegat De Ingenieur, jg 48, nr. 27, 7-7-1933
1934 Thijsse Onderzoek in Waterbouwkundige modellen modelonderzoek De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 41, 12-10-1934 [Bijlage]
1934 vVeen Bodemgolven van groot formaat, geregistreerd met een echo-toestel morfologie De Ingenieur, jg 49, nr. 47, 23-11-1934 ook BER021: (samenvatting)
1935 vVeen Echo-toestel voor het peilen in zeer ondiep water meetinstrumenten De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 50, 1935, no 6, 08-02-1935 [Bijlage]
1935 Thijsse De toepassings-mogelijkheden van verschillende getijberekeningen getijberekening De Ingenieur, jg 50, nr 50, 13-12-1935
1937 vVeen Een registrerende stroommeter Meetinstrumenten De Ingenieur jrg 52, 1937, no 8, 19-2-1937
1937 vVeen Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid van de Nederlandsche kust (samenvatting proefschrift) De Ingenieur, (52) nr 4, 22-1-1937
1939 vVeen De nauwkeurigheid der tegenwoordige getijberekening getijberekening De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 54, 1939, no 20, 19-05-1939 [Bijlage]
1939 vVeen Verbetering van den Hollandschen IJssel Hollandse IJssel rivierwerken De ingenieur, (54) 45, 10-11-1939
1939 vVeen Vermindering der IJsperioden op de Nederlandschen rivieren sinds 1879 (invloed zonnevlekken op ijsvorming) ijsgang De Ingenieur (4) 18, 5-5-1939
1939 vVeen Inpolderingen in vroeger eeuwen door Nederlanders in het buitenland droogmakerij De Ingenieur, jg 54, nr 22, blz A215, 2-6-1939
1940 Wemelsfelder De invloed van het ijs op de waterstanden der groote rivieren Benedenrivieren ijsgang Overdruk uit De Ingenieur nr 7 van 1940
1940 vVeen De invloed der 11-jaarlijkse zonnevlekkenperiode op stormen, ijsgang en neerslag De Ingenieur, 1940, nr.5
1942 Ringers Mededeelingen van het Bestuur - 100 jaar civiel-ingenieur Vereeniging van Delftsche Ingenieurs
1956 MarisAG Het Deltaplan en zijn verschillende facetten Deltawerken afsluitingen De Ingenieur (1956) nr 14,20,21,23,23,28
1958 vVeen The Rotterdam waterway considered as a rivermouth Nieuwe Waterweg De Ingenieur, nr 28
1968 Spaargaren Closure of estuarine channels in tidal regions (V. Results of model tests applied to an actual project) Oosterschelde stormvloedkering De ingenieur, 1968