Maasnormalisatie

Maasnormalisatie (1915 - 1942)


Werken in de bovenloop van de (Nederlandse) Maas om bevaarbaarheid te vergroten en overstromingen te verminderen. Algemene planvorming
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1912 vManen De kanalisatie van de gemeenschappelijk Maas. co-auteurs: van Konijnenburg en Keurenaar Nederlandsch-Belgische commissie
1921 Schlingemann RWS Kanalisatie van de Maas in Nederland, verslag over de vorderingen van de werken in het jaar 1920 en balans per 31 December 1920 kanalen Rapport Rijkswaterstaat
1921 Nijhoff RWS Verslag van een bezoek gebracht aan eenige belangrijke beweegbare stuwen in Zwitserland rivierwerken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 17
1922 Schlingemann RWS Kanalisatie van de Maas in Nederland, verslag over de vorderingen van de werken in het jaar 1921 en balans per 31 December kanalen Rapport Rijkswaterstaat
1926 LelyCW RWS Rapport betreffende de verbetering van de Maas voor groote afvoeren Algemene Landsdrukkerij
1927 Klink Ingenieur De nabij Maastricht in uitvoering zijnde werken van het Julianakanaal kanalen Herdruk van een overdruk uit de Ingenieur, uitgave KIvI
1950 Dronkers RWS-BER Invloed van de waterbergende oppervlakten ontstaan door zanderijen langs de Maas op de waterbeweging van deze rivier rivierafvoer BER234 (samenvatting)