Biesbosch

Biesbosch (1900 - 1953)


Plannen tot inpoldering en/of bescherming van de Biesbosch tegen overstromingen, o.a. door de bouw van eens stormvoedkering
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1929 VerhoevenAG Ingenieur Het ontstaan en de inpoldering van den Zuidhollanschen Biesbosch lndaanwinning De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1929, no 49, 07-12-1929
1936 WL Delft Verslag inzake het onderzoek van een automatisch werkende stormvloedkeering ten behoeve van de Brabantsche Biesbosch stormvloedkeringen WL rapport 89
1936 VisJA Het ontstaan van den Polder De Biesbosch landaanwinning
1938 Mazure RWS-BER De invloed van een niet-stormvloedvrije ringdijk om de Biesbosch op de stormvloedstanden in de omgeving waterstanden
1942 Stroband RWS-BER Inpolderingen Biesbosch: berekeningen Amer-Bergsche Maas-Maas getijberekening
1951 Valken RWS-BER Nota betreffende de afwatering van de polders De Biesbosch de Louisa- en Cannemansspolder, Tongplaat en Zuidplaatje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren afwatering BER255 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER De aanleg van een schermdijk in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren stormvloedkeringen BER281 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER De hoogwaterstanden tengevolge van de Biesboschwerken bepaald uit modelproeven (M284, Delft) modelonderzoek BER302 (samenvatting)