Karel Ferdinand Valken

(1920 - 2005)


(Bagoe NOI 1 juli 1920 - Aerdenhout 12 nov. 2005), ingenieur. Werkte, na in 1948 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, bij RWS, van 1953-1960 als adjunct-secretaris van de Deltacommissie, daarna bij de Hoofddirectie van de Waterstaat in Den Haag. Schreef: Deltawerken en waterhuishouding (1959).


Illustratiebron: ir. Valken neemt de W.H.de Vos prijs namens Rijkswaterstaat in ontvangst. Uit jaarverslag 1976 van de SSRP

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1950 RWS-BER Nota betreffende de afsluiting der Benedenrivieren met stuw in het Hollandsch Diep Hollands Diep afsluitingen BER229 (samenvatting)
1951 RWS-BER Nota betreffende de afwatering van de polders De Biesbosch de Louisa- en Cannemansspolder, Tongplaat en Zuidplaatje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren Biesbosch afwatering BER255 (samenvatting)
1951 RWS-BER Nota betreffende de uitwatering van het waterschap van de Beneden Lnge i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren afwatering BER256 (samenvatting)
1951 RWS-BER De Bernisse als waterdoorvoering van de Spui-boezem naar de Boezem van de Brielse Maas Spui afwatering BER257 (samenvatting)
1951 RWS-BER Bepaling afmetingen uitwateringssluis bij benedenmond Spui Spui sluizen BER258 (samenvatting)
1951 RWS-BER Bepaling afmetingen inlaatsluis aan bovenmond Spui Spui sluizen BER259 (samenvatting)
1951 RWS-BER Nota betreffende de afsluiting van Donge en Oude Maasje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der benedenrivieren Oude Maasje afsluitingen BER260 (samenvatting)
1951 RWS-BER Bepaling dijkafmetingen afsluitdam beneden Spui (Beningen) Spui afsluitingen BER261 (samenvatting)
1951 RWS-BER De afdamming van de Brielse Maas en haar consequenties (artikel uit De Ingenieur) Brielse Maas afsluitingen BER278 (samenvatting)
1952 RWS-BER Stuwplannen Tiengemeten en Hellevoetsluis. Normalisatie Hollandsch Diep en Haringvliet Benedenrivieren stormvloedkeringen BER280 (samenvatting)
1952 RWS-BER De aanleg van een schermdijk in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren Biesbosch stormvloedkeringen BER281 (samenvatting)
1952 RWS-BER De afsluiting van het Spui aan weerszijden in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren Spui afsluitingen BER282 (samenvatting)
1952 RWS-BER Drijfijs op rivieren Benedenrivieren ijsgang BER301 (samenvatting)
1952 RWS-BER De hoogwaterstanden tengevolge van de Biesboschwerken bepaald uit modelproeven (M284, Delft) Biesbosch modelonderzoek BER302 (samenvatting)
1952 RWS-BER Overzicht der waterstaatkundige plannen voor het gebied der benedenrivieren Benedenrivieren BER306 (samenvatting)
1952 RWS-BER Een schatting van de kruinshoogte van de Braakmandijk Braakman dijken BER307 (samenvatting)
1952 RWS-BER Enkele beschouwingen betreffende het modelonderzoek modelonderzoek BER314 (samenvatting)
1953 RWS-BER De spui-afsluiting in het kader der deltaplannen Spui afsluitingen Nota nr. (DDWT-BEN-1953).16 tbv de Deltadienst
1953 Deltacommissie Nota van de Deltacommissie betreffende een overzicht van de Deltaplannen, plaats en volgorde van de primaire afsluitingswerken Deltawerken afsluitingen Nota van de Deltacommissie