Spui

Spui (1935 - 1955)


Het Spui is een getijdenrivier in Zuid-Holland die de verbinding vormt tussen de Oude Maas en het Haringvliet. Het Spui vormt de scheiding tussen de eilanden Voorne-Putten en de Hoeksche Waard. Het Spui is ontstaan door de stormvloed van 2 november 1532, waarbij door een dijkdoorbraak de verbinding van het Spui met de (Oude) Maas tot stand kwam. Vnwege de gecompliceerde stroming is er vaak gedacht om het Spui af te sluiten, dit was oorspronkelijk ook één van de geplande Deltawerken, maar is uiteindelijk niet doorgegaan
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1951 Valken RWS-BER De Bernisse als waterdoorvoering van de Spui-boezem naar de Boezem van de Brielse Maas afwatering BER257 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER Bepaling afmetingen uitwateringssluis bij benedenmond Spui sluizen BER258 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER Bepaling afmetingen inlaatsluis aan bovenmond Spui sluizen BER259 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER Bepaling dijkafmetingen afsluitdam beneden Spui (Beningen) afsluitingen BER261 (samenvatting)
1952 Stroband RWS-BER De invloed van de afdamming van het Spui in de beneden- en bovenmond op de gemiddelde getijbeweging afsluitingen BER279 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER De afsluiting van het Spui aan weerszijden in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren afsluitingen BER282 (samenvatting)
1953 Valken RWS-BER De spui-afsluiting in het kader der deltaplannen afsluitingen Nota nr. (DDWT-BEN-1953).16 tbv de Deltadienst