afwatering

Lijst van publicaties over het onderwerp afwatering


Projecten die de afwatering van gebieden verbeteren, drainagenetwerken

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1807 Schraver KZGW Antwoord op de vraag: Daar de uitlozing van het landwater, uit het eiland van Walcheren, daaglijks meer en meer belemmerd en verhinderd ordt; vraag men: wat of daar van de oorzaken zijn Verhandelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen
1936 vVeen RWS-BER Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering westelijk Noord-Brabant Nota op verzoek van Dir. Noord-Brabant
1951 Valken RWS-BER Nota betreffende de afwatering van de polders De Biesbosch de Louisa- en Cannemansspolder, Tongplaat en Zuidplaatje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren Biesbosch BER255 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER Nota betreffende de uitwatering van het waterschap van de Beneden Lnge i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren BER256 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER De Bernisse als waterdoorvoering van de Spui-boezem naar de Boezem van de Brielse Maas Spui BER257 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER De belasting met afvalwater van de Maas, Bergse Maas, Amer en Hollandsch Diep, tegenwoordige en toekomstige situatie Benedenrivieren BER315 (samenvatting)