waterstanden

Lijst van publicaties over het onderwerp waterstanden


Analyses en metingen van de waterstanden in rivieren, estuaria en op zee

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1835 Moll Utrecht Over waarnemingen der getijen langs de Nederlandsche kusten op last van Zijne Majesteit gedaan van 9 tot 28 Junij 1835 door officieren der Nederlandsche Marine Overdr. uit: Werken van het Koninklijk Nederlandsch Instituut
1850 Beijerinck Bataafsch Genootsch. Statistieke opgaven betreffende den Waterstaat van het Hoogheemraadschap van Delfland en van den Krimpenerwaard Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam; 10: 3
1869 ConradJFW RWS Verzamelingstaten van de hoogte de waterstanden ... aan de peilschalen langs de Wester- en Ooster-Schelde en verdere Zeeuwsche stromen Altorfer Middelburg
1888 Cohen StuartL Uitkomsten der Rijkswaterpassing NAP Martinus Nijhoff, Den Haag, iin opdracht van de Nederlandsche Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing
1911 vBeresteijn RWS Getijkrommen van plaatsen aan de Nederlandse Kust en Benedenrivieren Uitgeverij van Langenhuysen
1922 Het verslag van de staatscommissie benoemd bij koninklijk besluit van 20 maart 1916 no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916 voorgekomen op de Nieuwe Waterweg Eindverslag Staatscommissie
1931 vVeen RWS-BER Verhoging van stormvloeden BER003a (samenvatting)
1938 Mazure RWS-BER De invloed van een niet-stormvloedvrije ringdijk om de Biesbosch op de stormvloedstanden in de omgeving Biesbosch
1940 Klein RWS-BER Nota van ir. Klein in reactie op kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopige rapport betreffende stormvloedstanden op de benedenrivieren (NA nr. 117) Benedenrivieren archief Van Veen-Stroband
1943 RWS-BER De verdeling der maximum waarde Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 453
1943 RWS-BER Bodemdaling Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband, nr. 457
1944 Scharp RWS Nota Peilschalen RWS nota 3525F
1944 Ringma RWS-BER Verzamelrapport van de berekeningen over de benedenrivieren BER143 (samenvatting)
1944 Thijsse WL Delft Onderzoeksrapport naar de verandering van de hogere en hoogste standen voor het gebied der benedenrivieren in de loop der jaren Benedenrivieren Nationaal Archief, collectie Van Veen-Srroband, nr 118
1945 Saarloos RWS-BER Peilschaal te Katwijk aan Zee Katwijk BER158 (samenvatting)
1945 RWS-BER waterwaarnemingen peilschaal : schutsluis het Spui te Rotterdam (voor Schieland) 1817-1941 : peilen aan de Maas te Brielle 1738-1741 1945 Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,map met 25 tekeningen op A4 en A3 formaat
1946 vHamelen RWS-BER Vergelijking van stormvloedstanden bij berekende standen bij bestaande toestand Stormvloedcommissie RWS rapport
1948 Wemelsfelder RWS-BER Nota Grenspeil Nota (WWKZ) HY-024
1948 Dronkers RWS-BER Bepaling van de HW-standen op de Amer-Bergse Maas (tussen Anna Jacomina-Lith) bij zeer hoge vloed, zoals voorgekomen in 1926 Bergsche Maas BER199 (samenvatting)
1948 Stroband RWS-BER Berekening van het peil tot hetwelk de Brielse Maasboezem ingeval van oorlog in een laag peil kan worden opgezet (aanvulling van R80) Brielse Maas BER207 (samenvatting)
1949 Wemelsfelder RWS-BER Nota overzicht stormvloeden Stormvloedcommissie Nota RWS-BER
1949 Wemelsfelder RWS-BER Kort overzicht waarop de grenspeilen zijn vastgestelds BER223 (samenvatting)
1953 Santema RWS-BER De beveiliging van Centraal Holland en Westelijk Utrecht tegen overstroming Nota (DDWT-BEN-1953.)3
1953 RWS-BER De te verwachten hoogste waterstand te Hedel bij een zelfde afvoer van de Maas als in 1926 Collectie van Veen stroband bij Nationaal Archief
1953 Thijsse Deltacommissie Rapporten betreffende voorlopige stormvloedpeilen langs de Noordzeekust (dl 1 ) en voorlopige bepaling der Maatgevende Stormvloedhoogten voor Hoek van Holland en Vlissingen(dl 2) van de Delta-Commissie Rapporten voor de Deltacommissie
1953 vVeen Deltacommissie Nota over een maatstaf ter bepaling van stormvloedstanden langs de Nederlandse kust, die nog juist moeten kunnen worden gekeerd Nota voor de Deltacommissie
1955 vdKley RWS-WWKZ Stormvloedstanden in het Waddengebied, gelijkwaardig aan de in zuid-west Nederland tijdens de stormramp op 1 Februari 1953 opgetreden standen Nota (WWKZ) HY-061