Hellegat

Hellegat (1928 - 1953)


Verzamelnaam voor een veelheid van projectstudies om de afwatering van de Amer te verbeteren, de overstromingskans bij de Hollandse eilanden te verkleinen en de monding van het Haringvliet te verbeteren. De kern was steeds een verandering van de afvoer bij het Hellegat. De meeste van deze ideeën zijn niet uitgewerkt, pas na 1953 is dit probleem ter hand genomen.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1896 Hellegat 1844 - 1896
1929 vVeen RWS-BER Hellegat: Ontwerp 1929 BER002 (samenvatting)
1931 vVeen RWS-BER Verslag van waarnemingen in het Hellegat, inclusief studie naar effect stormvloeden BER003 (samenvatting)
1932 vVeen RWS-BER Waarnemingen Hellegat 1931-1932 getijberekening BER012 (samenvatting)
1933 vVeen RWS-BER Waarnemingen Hellegat 1931-1932 : afvoermetingen getijberekening Nota directie Benedenrivieren
1933 Schlingemann Ingenieur De verbetering van het Hellegat De Ingenieur, jg 48, nr. 27, 7-7-1933
1934 Thijsse RWS-BER Verslag over het modelonderzoek van het Hellegat Modelonderzoek BER016 (samenvatting)
1937 RWS-BER Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering Westelijk Noord-Brabant rivierafvoer BER039 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Nota betreffende de mogelijke wijziging van het net der Beneden rivieren rivierwerken BER071 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Waterhuishouding van Nederland: Zuidwestelijk deel, Voorlopige nota BER088 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Invloed landwinningswerken op de stroomen in Vuile Gat en Haringvliet landaanwinning BER110 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Voorlopige beschouwingen Vloedkommenplan BER106 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Exposé landwinningswerken 1942 landaanwinning BER101 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Exposé landwinningswerken in 1943 landaanwinning BER107 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Invloed landwinningswerken in Hellegat op de stromen in het Vuile Gat en in het Haringvliet landaanwinning BER110 (samenvatting)
1944 Scharp RWS-BER Nota betreffende onderzoek naar de veranderingen van de hogere- en hoogste standen voor het gebied van de Beneden-rivieren in den loop der jaren rivierafvoer Nota Benedenrivieren
1949 Haring RWS-BER Hellegatdam : bezinkingen 1936-1949 bij de dam : dwarsprofielen en lengteprofielen Nationaal Archief collectie Van Veen-Stroband nr. 288
1964 Spaargaren RWS-Deltadienst Schatting van de overschrijdings-frequentielijn van het hoogwater ten zuiden van de Hellegatdam voor de overgangstoestand in het zomerhalfjaar afsluitingen Nota (DDWT) W-743