Modelonderzoek

Lijst van publicaties over het onderwerp Modelonderzoek


onderzoek met zowel fysieke als rekenmodellen (analoge en digitale)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1934 Thijsse ingenieur Onderzoek in Waterbouwkundige modellen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 41, 12-10-1934 [Bijlage]
1934 Thijsse RWS-BER Verslag over het modelonderzoek van het Hellegat Hellegat BER016 (samenvatting)
1946 Thijsse WL Delft Een hydraulisch model voor de benedenrivieren, sudie door het Waterloopkundig Laboratorium ten behoeve van de directie Benedenrivieren Stormvloedcommissie archief Studiedienst BER
1946 Thijsse WL Delft Initiatief modelproeven voor beneden rivieren voorstel voor de Stormvloedcommissie, NA collectie Van Veen-Stroband, nr 334
1950 deVriesJW RWS-BER Beschouwingen over verschillende plannen, M284, Delft Hollands Diep BER232 (samenvatting)
1950 deVriesJW RWS-BER Kort overzicht der in voorbereiding zijnde plannen, Onderzoek in Waterloopkundig laboratorium te Delft Hollands Diep BER233 (samenvatting)
1950 Stroband RWS-BER Veranderingen in de normale vertikale en horizontale getijbeweging na afdamming Botlek, Brielse Maas, afsluiting Hollandse IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking Brabantse Oever, (volgens modelonderzoek M284, Delft) BER226 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER De hoogwaterstanden tengevolge van de Biesboschwerken bepaald uit modelproeven (M284, Delft) Biesbosch BER302 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER Enkele beschouwingen betreffende het modelonderzoek BER314 (samenvatting)