ZZ-Afsluitdijk

ZZ-Afsluitdijk (1927 - 1932)


Aanleg en ontwerp van de Afsluitdijk
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1919 Zuiderzeewerken De invloed van het leggen van de Afsluitdijk door het Amsteldiep op de afwatering der landen gelegen achter de toekomstige Wieringermeer nota ZZW 1
1920 Heidemaatschappij Nota inzake de werkzaamheden voor den aanleg van rijshout ten behoeve van den Dienst der Zuiderzeewerken zinkwerk nota t.b.v. directie ZZW
1920 deBlocqvanKuffeler Zuiderzeewerken Eenige opmerkingen over de afsluiting Nota ZZW 4
1920 deBlocqvanKuffeler Zuiderzeewerken Opmerkingen betreffende afwatering van Noord-Holland benoorden het IJ in verband met afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee (Nota / ZZW ; nr. 3)
1920 Pannekoek Zuiderzeewerken Nota betreffende de toepassing van segmentdeuren in de plaats van puntdeuren of schuiven sluizen Nota ZZW 6
1920 Werker Zuiderzeewerken Nota betreffende de voorontwerpen der uitwateringssluizen in den afsluitdijk van het IJsselmeer sluizen Nota ZZW 5
1921 Zuiderzeewerken Nota betreffende de automatische beweging der sluisdeuren sluizen Nota Zuiderzeewerken (afsluitdijk)
1921 Zuiderzeewerken De renteberekening bij de Zuiderzeewerken Nota ZZW 10