Jo Johannis Dronkers

(1910 - 1973)


(Poortvliet 24 mei 1910 - Den Haag 20 feb. 1973), wiskundige. Studeerde van 1928 tot 1934 wis- en natuurkunde in Leiden. Kwam in 1934 in dienst van RWS bij de Studiedienst Benedenrivieren onder Johan van Veen, later bij de Centrale Studiedienst onder J.B.Schijf. In 1939 promoveerde hij in Leiden op een onderwerp uit de zuivere wiskunde. Werkte van 1944-1947 voor de Dienst Droogmaking Walcheren en figureerde in Het verjaagde water (1947) van A.den Doolaard als "de rekenmeester". Had als hoofdwiskundige een belangrijk aandeel in de voorstudies voor het Deltaplan; werd in 1963 hoofd van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst van RWS. Schreef o.m. Een getijberekening voor benedenrivieren(1935), De waterbeweging op het geïnundeerde Walcheren (1946) en Tidalcomputations in riversandcoastal waters (1964) dat door het KIVI bekroond werd met de Conrad-medaille. Zie ook: J.Th.Thijsse.
Meer info via:

Illustratiebron: Driemaandelijks bericht Deltawerken 64 (mei1973)

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1935 Ingenieur De toepassings-mogelijkheden van verschillende getijberekeningen getijberekening De Ingenieur, jg 50, nr 50, 13-12-1935
1935 RWS-BER Een getijberekening voor benienrivieren Benedenrivieren Getijberekening BER030a1 (samenvatting)
1938 RWS-BER Berekening der getijbeweging in de Moesi-delta BER051 (samenvatting
1942 RWS-BER Voorlopige berekeningen van veranderingen die in de getijbeweging op de Westerschelde en in de Belgische Schelde tot Lillo zullen optreden, indien wijziging wordt aangebracht in het geulenstelsel en het Land van Saeftingen wordt afgesloten BER087a (samenvatting)
1942 RWS-BER Bepaling van de snelheidsveranderingen die zullen optreden indien het vloedschaar van Tholen wordt doorgebaggerd ten behoeve van de haven van Bergen op Zoom BER094 (samenvatting)
1943 RWS-BER Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem Westerschelde estuaria Nota studiedienst benedenrivieren
1943 RWS-BER De extrapolatie van de overschrijdingskrommen der HW-standen te Hoek van Holland BER128 (samenvatting)
1943 RWS-BER De verdeling der maximale waarden BER128a (samenvatting)
1943 RWS-BER Reëele oplossing voor de partiële lineaire differentiaalvergelijkingen der getijbeweging BER129 (samenvatting)
1944 RWS-BER Verzamelrapport van de berekeningen over de benedenrivieren Benedenrivieren waterstanden BER143 (samenvatting)
1946 RWS-BER Electrische nabootsing van getijden getijberekening De Ingenieur, jg17 mei 1946
1946 RWS-BER Afsluiting van de Oude Maas in de benedenmond BER159 (samenvatting)
1946 RWS-BER Berekeningen invloed inpolderingen Westerschelde I (gem getij) BER177 (samenvatting)
1946 RWS-BER Berekeningen invloed inpolderingen Westerschelde II (gem getij) BER178 (samenvatting)
1947 RWS-BER Plan tot verbetering van het Eems Estuarium + Aanvullend memorandum van de Nederlandsche Regeering met betrekking tot de vaststelling van de toekomstige Nederlandsch-Duitsche grens en aanverwante problemen (incl berekeningen Doekegat) Eems BER191 (samenvatting)
1948 RWS-BER Bepaling van de HW-standen op de Amer-Bergse Maas (tussen Anna Jacomina-Lith) bij zeer hoge vloed, zoals voorgekomen in 1926 Bergsche Maas waterstanden BER199 (samenvatting)
1949 RWS-BER Overzicht van de methoden voor het bepalen van de getijbeweging op de Nederlandse Zeearmen en getijdenrivieren BER213 (samenvatting)
1950 RWS-BER Algemene beschouwingen over zout- en zoetwaterbeweging : berekeningsmethoden Getijberekening RWS nota
1950 RWS-BER Invloed van de waterbergende oppervlakten ontstaan door zanderijen langs de Maas op de waterbeweging van deze rivier Maasnormalisatie rivierafvoer BER234 (samenvatting)
1951 RWS-BER Algemene beschouwingen over zout- en zoetwaterbeweging, Berekeningsmethode verzilting BER273 (samenvatting)
1951 RWS-BER Berekeningen over de afsluiting van de Brielse Maas en Botlek met practische beschouwing over de getijbeweging (artikel uit De Ingenieur) Brielse Maas afsluitingen BER277 (samenvatting)
1952 RWS-BER Overzicht van de uitkomsten van getijberekeningen betreffende het Eemsestuarium bij verruimd Doekegat en resp. bij geheel of gedeeltelijk afgesloten Dollart Eems Zie ook BER191
1953 PIANC Theories on which a method of calculation for the movement of salt water and fresh water in a river is based in case of tidal current verzilting Paper voor PIANC congres 1953, Rome, archief NA nr. 310
1955 RWS-BER De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond Deltawerken getijberekening RWS nota