verzilting

Lijst van publicaties over het onderwerp verzilting


Onderzoek naar en het tegengaan van verzilting, dichtheidsstromen

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1928 Rapport zoutwaterschade in 1921-1922 aan de buitengronden van den lande van Essche te Strijensas
1935 vVeen RWS-BER Voorlopige nota inzake de verzouting der benedenrivieren (waterinlating voor Delfland) BER024 (samenvatting)
1938 vVeen RWS-BER Vraagstukken verband houdende met de verzouting der benedenrivieren BER050 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER De toeneming van het zoutgehalte op de benedenrivieren BER069 (samenvatting)tijdschrift KNAG, jan 1941,
1945 vVeen RWS-BER Rapport over de chloorgehaltemetingen in verband met de verzilting van de Rotterdamse Waterweg bundel meetgegevens, 25blz + 50 bijlagen
1948 Stroband RWS-BER Onderzoek zoutgehalte boezemwater Brielse Maas na afsluiting Brielse Maas BER198 (samenvatting)
1949 vVeen RWS-BER De strijd tegen de verzouting van ons polderland BER212 (samenvatting)
1950 vVeen RWS-BER Zoutmetingen benedenrivieren 1947 en 1949 BER230 (samenvatting)
1950 Morra RWS-BER De water- en chloorbeweging in de mond van de Nieuwe Waterweg kmr 1030 BER225 (samenvatting)
1950 Stuurman RWS-BER Verzilting van de polder Cromstrijen BER248 (samenvatting)
1950 Zijlstra RWS-BER Het verziltingsprobleem in Zuid-Holland BER247 (samenvatting)
1951 Stroband RWS-BER Overzicht van de gemeten 300 mg Cl/L grenzen ten tijde van H.W. en L.W. kenteringen op de Nieuwe Maas BER254 (samenvatting)
1951 Stroband RWS-BER Uitkomsten chloormetingen Maasoord, Kralingse Veer, Zuidland, Oud Beijerland, id. Waterleiding, Willemstad, Hoek van Holland, Schiedam, over 1950, BER265 (samenvatting)
1951 Stroband RWS-BER Uitkomsten chloor-gehalte metingen Numansdorp, Willemstad, Kralingse Veer, Nieuwe Sluis, Goidschalxoord - Maasoord, Maasoord, Strijensas, Zuidland, Nieuwe Sluis en Oostdijkbrug, 's-Gravendeel (1941-1948) BER267 (samenvatting)
1951 Dronkers RWS-BER Algemene beschouwingen over zout- en zoetwaterbeweging, Berekeningsmethode BER273 (samenvatting)
1951 Stroband RWS-BER Uitkomsten chloormetingen Nieuwesluis, Strijensas, Kralingse Veer, Willemstad, Zuidland, Nieuwesluis en Oostdijkbrug, Hoek van Holland Oud Beijerland, 's-Gravendeel, Schiedam in 1949 BER266 (samenvatting)
1951 vDriel RWS-BER Zoutwaarnemingen in Krammer-Grevelingen 1918, 1921, 1926, 1930, 1931 Grevelingen BER268 (samenvatting)
1952 SchonfeldJr RWS-BER Nota zoutbezwaar van een zeesluis nota studiedienst
1952 SchonfeldJr RWS-BER Bewerking van de zout- en snelheidswaarnemingen van april 1951 bij de Westsluis in Terneuzen nota studiedienst
1952 vVeen RWS-BER Opmerkingen van dr.ir. J. van Veen over het rapport van ir. C. Franx betreffende het zoutbezwaar in verband met het Botlekplan BER287 (samenvatting)
1952 Franx RWS-BER Rapport betreffende het zoutbezwaar i.vm. het Botlekplan van Gemeentewerken Rotterdamd BER286 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER Chloorgehalte van Rijnwater Rijnafvoer BER295 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER Verslag van het voorlopig onderzoek naar de invloed van het Noordzeewater op de Nedrlandse kust van Goeree tot IJmuiden BER313 (samenvatting)
1952 Stroband RWS-BER De ligging van de 300 mg Cl/l -grenzen t.t.v. HW en LW kensteringen op de Oude Maas-Botlek-Brielse Maas en het Spui voor de afsluiting van de Botlek op 20-6-1952 BER285 (samenvatting)
1952 Stroband RWS-BER De uitkomsten van de CL-gehalte metingen verricht door de Studiedienst der directie benedenrivieren op vaste meetplaatsen in het jaar 1951 BER290 (samenvatting)
1952 Stroband RWS-BER De ligging van de 300 mg Cl/l grenzen t.t.v. HW- en LW kenteringen op de Nieuwe Merwede, Kil, Amer, Bergse Maas, N. en Z. Hollandsch Diep, Vuile Gat, Haringvliet, Hellegat, Vokerak en Kramer (30/7/1947 tot 21/12/1950) BER300 (samenvatting)
1953 Dronkers PIANC Theories on which a method of calculation for the movement of salt water and fresh water in a river is based in case of tidal current Paper voor PIANC congres 1953, Rome, archief NA nr. 310
1953 SchonfeldJr PIANC The penetration of sea water into inland water situated beyond shipping locks PIANC congres 1953 Rome
1953 vVeen PIANC The penetration of sea water into Dutch river mouths and estuaries Paper voor PIANC congres 1953, Rome, archief NA nr. 310
1955 Stroband RWS-BER De ontzilting van het Haringvliet bij voltooid Deltaplan Deltawerken Rapport no. (DDWT-BEN-1955.)8
1956 vVeen De Versalzung der Niederländischen Marschen und Bekämpfung Die Küste, heft 5
1957 vVeen Development of marine plains, penetration of sea water in Dutch tidal rivers and inland waters Pub. 38 IAHR conf Rome (111)