Benedenrivieren

Benedenrivieren (1920 - 1950)


Diverse studies inzake de waterbewging en de morfologie van de benedenrivieren
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1931 vVeen RWS-BER Staten en grafieken betreffende zandmetingen op de Benedenrivieren, zandtransport Archief Van Veen Stroband bij NA, nr. 98
1934 vVeen RWS-BER Verslag betreffende de in 1930-1932 verrichte afvoerbepalingen van de Dordtsche waterwegen omvattende de rivieren Boven-, Beneden-, en Nieuwe Merwede, Noord, Oude Maas, Spui, Amer, Hollandsch Diep, Hellegat, Volkerak, Vuile Gat, Haringvliet en daarbij aan getijberekening
1934 RWS-BER Verslag van de afvoermetingen in de Benedenrivieren (4 dossiers, 1930-1934) Meetrapporten
1935 RWS-BER Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934 BER013b (samenvatting)
1935 RWS-BER Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934 getijberekening Den Haag: Algemeene Landsdrukkerij
1935 Dronkers RWS-BER Een getijberekening voor benienrivieren Getijberekening BER030a1 (samenvatting)
1940 Wemelsfelder Ingenieur De invloed van het ijs op de waterstanden der groote rivieren ijsgang Overdruk uit De Ingenieur nr 7 van 1940
1940 Klein RWS-BER Nota van ir. Klein in reactie op kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopige rapport betreffende stormvloedstanden op de benedenrivieren (NA nr. 117) waterstanden archief Van Veen-Stroband
1944 Thijsse WL Delft Onderzoeksrapport naar de verandering van de hogere en hoogste standen voor het gebied der benedenrivieren in de loop der jaren waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Srroband, nr 118
1946 dBruijn RWS-BER Nota betreffende het profiel, dat bij den aanleg van nieuwe dijken en bij de verhooging en verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen dijken Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr 30
1947 RWS-BER Doorlatingsvermogen en oppervlakte van de profielen van Haringvliet, Krammer-Volkerak en Hollandsch Diep Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 434
1948 BruinsmaG RWS-BER Lodingen echotoestel Krammer-Volkerak aug-oct. 1947; sept.-oct. 1948: afstandsgfrafieken Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, r. 289
1950 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen Z.W.wateren van Nederland : 1872-1933 estuaria Rapport nr. (DDWT-BEN-1950.)3
1952 Santema RWS-BER Afvoerverdeling van de Bovenrijn rivierafvoer BER305 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER De belasting met afvalwater van de Maas, Bergse Maas, Amer en Hollandsch Diep, tegenwoordige en toekomstige situatie afwatering BER315 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER Stuwplannen Tiengemeten en Hellevoetsluis. Normalisatie Hollandsch Diep en Haringvliet stormvloedkeringen BER280 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER Drijfijs op rivieren ijsgang BER301 (samenvatting)
1952 Valken RWS-BER Overzicht der waterstaatkundige plannen voor het gebied der benedenrivieren BER306 (samenvatting)