Morfologie

Lijst van publicaties over het onderwerp Morfologie


Onderzoek naar de morfologie van de kust, zeegaten, estuaria en rivieren; onderzoek naar sedimenttransport en aanslibbing

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1934 vVeen Ingenieur Bodemgolven van groot formaat, geregistreerd met een echo-toestel De Ingenieur, jg 49, nr. 47, 23-11-1934 ook BER021: (samenvatting)
1934 vVeen RWS-BER Onderzoekingen in de hoofden (originele rapport, met bijlagen en kaarten) Nota directie Benedenrivieren
1935 vVeen RWS-BER Sandwaves in the North Sea Tijdschr. Kon. Aardr.Genoootschap 54 (1937), pp. 155-195(samenvatting)
1936 vVeen Utrecht Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust (oude benaming van "Het Kanaal" is "De Hoofden") Dissertatie Utrecht,gepubliceerd door Rijkswaterstaat; Ook nota BER029 (samenvatting)
1936 vVeen Water movements in the Straits of Dover J. of Marine Research Vol. 13, no. 1 (1938) ; p. 7-36
1937 vVeen KNAG Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in het Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap Tijschrift KNAG, (samenvatting)
1938 vVeen RWS-BER De mislukte aanhechting van Ameland aan de Friese wal omstreeks 1875-1883 Waddenzee BER047 (samenvatting)(rapport is basis van artikel in Ingenieur van 6-5-1938)
1938 vVeen Untersuchungen in der Straße von Dover mit dem Vermessungsschiff "Oceaan" Geologische Rundschau - July 1938, Volume 29, Issue 3-5, pp 274-286
1943 vVeen RWS-BER Enige boringen in de zuidelijke Noordzee BER122 (samenvatting)
1943 vVeen RWS-BER Verdieping Scheldemond sedert 1824 Westerschelde BER119 (samenvatting)
1948 Haring RWS-BER Diepteveranderingen Zandkreek-Veeregat over de periode 1878-1946 Veerse Gat BER200 (samenvatting)
1948 Haring RWS-BER Diepteveranderingen voor de kust van Goeree, Schouwen en Walcheren over de periode 1872-1933 BER201 (samenvatting)
1948 Haring RWS-BER Diepte- en inhoudsveranderingen Westerschelde over de periode 1878-1931 Westerschelde BER202 (samenvatting)
1948 Saarloos RWS-BER Verslag over de waarnemingen in de Oosterschelde bewesten Zierikzee met de Rijksopnemingsvaartuigen nr. 1 en 2 Oosterschelde BER209 (samenvatting)
1949 Haring RWS-BER Inhoud- en diepteveranderingen in het buitenbankengebied in de mond van de Westerschelde over de periode 1894-1921 Westerschelde BER216 (samenvatting)
1950 Haring RWS-BER Overzicht van de rapporten van de inhouds- en diepteveranderingen van de Zuidwestelijke wateren van Nederland over de periode 1872-1933 BER235 (samenvatting)
1950 Haring RWS-BER Diepteveranderingen Krammer-Volkerak Volkerak BER249 (samenvatting)
1951 Haring RWS-BER Inhoudsveranderingen Nieuwe, Boven- en Beneden Merwede Nieuwe Merwede BER250 (samenvatting)
1951 Haring RWS-BER Inhoudsveranderingen en gebaggerde hoeveelheden Amer - Hollandsch Diep tot kmr 983,680 Hollands Diep BER269 (samenvatting)
1951 Haring RWS-BER Diepteveranderingen Brouwershavensche Gat, Keeten, Mastgat, Zijpe Brouwershavense Gat BER275 (samenvatting)
1952 Frijlink WL Delft Discussion of bedload movement formulas of Kalinske, Einstein and Meyer-Peter and Müller and their application to recent measurements of beload in the rivers in Holland US Bureau of Reclamation, translation of apublication by Frijlink, originally published in the Comptes rendus 2ième Journée Hydraulique, Grenoble, 1952
1952 Haring RWS-BER Inhoudsveranderingen mond Brielse Maas Brielse Maas BER284 (samenvatting)
1952 Haring RWS-BER Inhoudveranderingen Noord en Dordte Kil Dordrecht BER291 (samenvatting)
1952 Haring RWS-BER Inhoudsverandering Slaak-Nieuw Vaarwater (October 1950-September 1952) Volkerak BER292 (samenvatting)
1952 Morra RWS-BER De inhoudsveranderingen van de Nieuwe Maas, Scheur, Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Botlek, en Brielse Maas i.v.m. de verzilting BER283 (samenvatting)
1952 Morra RWS-BER De zandbeweging in het getijgebied BER304 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER Zeegat van Goeree (plaats mond Haringvliet, uitwerkingen der stroom- en zandmetingen uit 1937 en 1939) Haringvliet BER297 (samenvatting)
1952 Santema RWS-BER Coagulatie van slibdeeltjes (studiecommissie) BER299 (samenvatting)