Dordrecht

Dordrecht (1950 - 2000)


Diverse plannen voor het watervrij maken van Dordrecht, bescherming van Dordrecht tegen hoog water. Door de gecompliceerde ligging van de hoofdwaterkering door de stad (Voorstraat) is daar niet veel van terecht gekomen. Door aanleg van de Maeslandtkering en de berging in de Biesbosch is het probleem (tijdelijk) minder urgent geworden, maar nog niet opgelost.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1921 Canter Cremers Nota betreffende de te verwachten waterbeweging in een open doorgraving tussen de Oude Maas en Mallegat door het Krabbe-eiland getijberekening Archief Van Veen-Stroband, NA nr 159
1932 Nijhoff RWS-BER Voorloopig verslag omtrent de reusultaten van de studie der toekomstige mogelijkheden van Dordrecht Zeehaven havens
1933 vVeen RWS-BER Verslag betreffende afvoerbepalingen van de Dordtse waterwegen 1930-1932 rivierafvoer BER013 (samenvatting)
1938 vVeen RWS-BER Onderzoek omtrent de wenselijkheid en mogelijkheid van het watervrij maken van Dordrecht BER046 (samenvatting)
1940 vVeen RWS-BER Rapport betreffende nader uitgewerkte plannen A, B en C voor de watervrijmaking Dordrecht en Zwijndrecht dijken Omslag met kaarten
1941 vVeen RWS-BER Watervrijmaking van Dordrecht en Zwijndrecht: Nader uitgewerkt plan C BER079 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Rapport betreffende plannen (A, B en W ) voor de verlegging van de beneden Merwede rivierwerken nota directie Benedenrivieren, bevat ook: BER089 (samenvatting)
1952 Haring RWS-BER Inhoudveranderingen Noord en Dordte Kil morfologie BER291 (samenvatting)