Volkerak

Volkerak (0 - 0)


Het Volkerak is naar schatting 600 jaar oud. Het is vermoedelijk ontstaan bij de Sint-Elisabethsvloed (1421), toen het gehele gebied tussen Dordrecht, Gorinchem en Roosendaal veranderde in een grote binnenzee (waarvan ook het Hollands Diep en de Biesbosch nog restanten zijn). In de eerste eeuw na het ontstaan leek het Volkerak nog het meest op de Waddenzee, een diepe kreek gelegen tussen slibplaten, met langs de randen een reeks kleinere eilanden. In de 16e en 17e eeuw zijn delen van het Volkerak ingepolderd en is een reeks welvarende steden ontstaan, zoals Steenbergen en Dinteloord. Door de inpolderingen kwamen deze steeds verder van het open water af te liggen. Via kanalen probeerde men de schepen nog tot bij de stadjes te krijgen, maar toen ook de schepen groter werden, werden de havens onbereikbaar en nam de handel af. Na de watersnoodramp van 1953 onderging het Volkerak zijn grootste verandering. Als gevolg van het deltaplan met onder meer de Volkerakdam werd het brakke getijdenwater afgesloten van zowel de zee als de rivieren.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1942 vVeen RWS-BER Verzwaring dijken van de Volkerakpolders dijken BER093 (samenvatting)
1947 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het Krammer-Volkerak estuaria Nota Studiedienst BER 1947-14
1950 Haring RWS-BER Diepteveranderingen Krammer-Volkerak morfologie BER249 (samenvatting)
1952 Haring RWS-BER Inhoudsverandering Slaak-Nieuw Vaarwater (October 1950-September 1952) morfologie BER292 (samenvatting)
1952 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen. Krammer-Volkerak, gedrurende 1948-1950-1952 BER308 (samenvatting)
1964 Spaargaren RWS-Deltadienst 2-dimensionele ontgrondingen als functie van de drempelhoogten en de getijbeweging in het sluit afsluitingen Nota (DDWT) W-755