Zuiderzeewerken

Lijst van publicaties door Dienst der Zuiderzeewerken


(Dienst der Zuiderzeewerken)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1919 De invloed van het leggen van de Afsluitdijk door het Amsteldiep op de afwatering der landen gelegen achter de toekomstige Wieringermeer ZZ-Afsluitdijk nota ZZW 1
1920 deBlocqvanKuffeler Eenige opmerkingen over de afsluiting ZZ-Afsluitdijk Nota ZZW 4
1920 deBlocqvanKuffeler Opmerkingen betreffende afwatering van Noord-Holland benoorden het IJ in verband met afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee ZZ-Afsluitdijk (Nota / ZZW ; nr. 3)
1920 Pannekoek Nota betreffende de toepassing van segmentdeuren in de plaats van puntdeuren of schuiven ZZ-Afsluitdijk sluizen Nota ZZW 6
1920 Werker Nota betreffende de voorontwerpen der uitwateringssluizen in den afsluitdijk van het IJsselmeer ZZ-Afsluitdijk sluizen Nota ZZW 5
1921 Nota betreffende de automatische beweging der sluisdeuren ZZ-Afsluitdijk sluizen Nota Zuiderzeewerken (afsluitdijk)
1921 De renteberekening bij de Zuiderzeewerken ZZ-Afsluitdijk Nota ZZW 10
1922 Beschouwingen over de grondwaarde der door inpoldering binnen de Zuiderzee te verkrijgen terreinen Zuiderzee landaanwinning Nota Dienst Zuiderzeewerken
1926 Wortman De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee Zuiderzee Vereeninging "Nederland in den Vreemde"
1929 Thierry De randwerken van den Wieringermeer ZZ-Wieringermeer dijken De Ingenieur, 1929 blz B164
1929 Thijsse Getijden en stormvloeden in den Maasmond stormvloeden De Ingenieur 1928, blz A146
1930 The enclosure and partial reclamation of the Zuyderzee Zuiderzee Ministry of Waterstaat and the Management of the Zuyderzee-Works
1932 Mastenbroek De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee naar aquarellen Zuiderzee Aquarellen van Van Mastenbroek, Koning, Heuff, Vreedeburgh en Wenning
1932 Nijland De Zuiderzeewerken Zuiderzee Map met 25 tekeningen in zwart/wt
1933 Opmerkingen naar aanleiding van het: "Verslag inzake normalisatie van Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder kanalen Directie der Zuiderzeewerken Nota nr. 73, map 5
1935 Thijsse Nota betreffende den golfoploop Zuiderzee golven Nota ZZW 89
1942 vHoolwerff Herziening van berekeningen inzake het verlengde Zwartewater Zuiderzee Nota dienst Zuiderzeewerken ZZW154
1949 De kosten van de kunstwerken langs de Oostpolder Zuiderzee Nota 191, dienst Zuiderzeewerken
1950 Mazure Invloed van de lozing uit het IJmeer op de toestand op het Noordzeekanaal Zuiderzee Dienst der zuiderzeewerken Nota nr. 213, co-auteur G.H. van Hoolwerff
1970 vdBurgtC De Lauwerszeewerken als afsluiting in het Waddengebied Lauwerszee landaanwinning nota Zuiderzeewerken en VBW