RWS-BOR

Lijst van publicaties door Rijkswaterstaat, directie bovenrivieren


(Rijkswaterstaat, directie bovenrivieren)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1932 SchonfeldSr Geschiedenis en ijking van zandtransportinstrumenten : beknopt verslag over een bezoek op 15 januari 1932 aan het Waterbouwkundig laboratorium van de Technische Hoogeschool te Zürich zandtransport rapport studiedienst Bovenrivieren
1944 SchonfeldSr Nota over den invloed van stormvloedbergingskommen, inpolderingen en rivierverruimingen op stormvloedstanden in Benedenrivieren Stormvloedcommissie rivierafvoer Nota directie Bovenrivieren 4375 - voor de Stromvloedcommissie
1948 Ringma Enige opmerkingen over de indeling van zand en grind volgens korrelgrootte en de aan beton- en metselzand te stellen eisen NOta 491R
1948 Ringma Gewenste hoogteligging sluisdrempel haven Deventer sluizen Nota: S446/IJ R 1
1948 Ringma schade aan de zomerkade van de Prins Willemopolder dijken Nota S 424/W R 1
1948 Ringma Onttrekking van water aan de IJssel door het Polderdistrict "Veluwe" irrigatie Nota S.433/IJ R 1
1952 Afvoerkrommen 1948-1951: Van de Bovenrijn en zijn takken rivierafvoer Nota Bovenrivieren 51.23
1956 Ringma IJsselstanden na dichting Baakse Overlaat rivierwerken nota 56.16