Jacobus van der Toorn

(1828 - 1888)


(Den Haag 7 aug. 1828 - Den Haag 25 feb. 1888), ingenieur. Was na zijn studie aan de PS te Delft werkzaam bij de waterstaat, o.m. als hoofd van het arrondissement Nijmegen en als hoofdingenieur voor de Grote Rivieren in Den Haag, met Cornelis Lely als assistent. Op voorstel van voorzitter van de Zuiderzeevereeniging, Age Buma, werd van der Toorn aangezocht om de leiding van het technisch bureau van de vereniging op zich te nemen. Van der Toorn's financiële eisen - een jaarsalaris van 7000 gulden - vormden geen bezwaar. Op voorspraak van Van der Toorn werd Cornelis Lely aangesteld als diens assistent. Op 1 november 1886 ging het onderzoek officieel van start. Pogingen van de Zuiderzeevereeniging om het onderzoek, waarvoor Van der Toorn in totaal ruim 100.000 gulden nodig achtte, gefinancierd te krijgen, verliepen moeizaam. Op een waarborgfonds van 30.000 gulden werd slechts voor 13.850 gulden ingetekend. Subsidieverzoeken bij gemeenten en provincies leverden onvoldoende op. Slechts dankzij een geldlening van 30.000 gulden, voorschotten uit een tweede waarborgfonds en de lagere kosten kon het onderzoek van het technisch bureau van de Zuiderzeevereeniging in 1891 worden voltooid. Een van de financiële meevallers was het vroegtijdig vertrek van Van der Toorn per 1 november 1887, omdat hij een overstapte naar de functie van hoofdingenieur bij RWS in Middelburg. Lely nam daarop de leiding van het technisch onderzoek op zich. Na slechts vier maanden in Middelburg overleed hij. Hij schreef o.m. Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede naar Tiel en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam(1880).
Meer info via:

Illustratiebron: http://marismits.nl

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1865 RWS Over de schorren, aanwassen en kwelders in Nederland kwelderwerken landaanwinning Haarlem, Loosjes (overdruk uit tijdschrijft ter bevordering van nijverheid)
1868 Bataafsch Genootsch. Proeven aangaande het slibgehalte van het water der rivieren de Waal en de Maas rivierafvoer Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, Rotterdam : J. van Baalen
1880 Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede, en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal kanalen
1887 Zuiderzeever. Nota betreffende het onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee Zuiderzee landaanwinning Nota van de Zuiderzeevereniging