vdToorn

Lijst van publicaties van Jacob van der Toorn

(1828 - 1888)


Op voorstel van voorzitter van de Zuiderzeeverengingin, Age Buma werd Jacob van der Toorn, een vooraanstaand waterstaatsingenieur die te boek stond als kenner van de grote rivieren, aangezocht om de leiding van het technisch bureau van de Zuiderzeevereeniging op zich te nemen. Van der Toorn’s financiële eisen – een jaarsalaris van 7000 gulden – vormden geen bezwaar.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1868 Bataafsch Genootschap Proeven aangaande het slibgehalte van het water der rivieren de Waal en de Maas rivierafvoer Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, Rotterdam : J. van Baalen
1880 Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede, en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal kanalen
1887 Zuiderzeevereniging Nota betreffende het onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee Zuiderzee landaanwinning Nota van de Zuiderzeevereniging