Texel

Texel (0 - 0)


Verbeteringswerken van de zeewering van het eiland Texel en verbetering van de vaarwegen rondom texel. De verdediging van Eijerland is een apart project.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1780 Brandligt Scylla en Charybdis; behelzende een project, ter verbetering der zeegaten en het vaarwater van Texel, en aanwinning van eenige duizend morgen land: Alle rechtgeaarde vaderlanders tot een onpartydig onderzoek voorgelegt landaanwinning gedrukt voor den autheur, en te bekomen by Johannes Allart
1942 RWS-BER Nota betreffende het in te stellen onderzoek naar de toekomstige wijzigingen in het stroomgebied van de zuidelijke Waddenzee en het Zeegat van Texel in verband met de verdediging van de Zuidoostkust van Texel Waddenzee
1943 Ferguson RWS-BER Metingen in het Zeegat van Texel meet de "Oceaan" BER117 (samenvatting)
1943 Saarloos RWS-BER Verdieping van het Zeegat van Texel sedert 1860 BER120 (samenvatting)
1943 RWS-BER Verslag Zeegat van Texel Waddenzee archief van Veen-Stroband