Waddenzee

Lijst van publicaties over het onderwerp Waddenzee


studies naar de morfologie, golfklimaat, stroming en kustverdediging in de Waddenzee

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1935 vVeen RWS-BER Verslag van waarnemingen met schip Oceaan in het zeegat van het Vlie in 1933-1934 Vlie
1935 vdBurgt RWS-Hoorn Nota over de veranderingen van het zeegat van het Vlie en de aangrenzende waddeneilanden Vlieland en Terschelling Vlie Dir. Noord-Holland, Arrondisement Hoorn
1937 Eenige beschouwingen naar aanleiding van de inkomsten der loodingen in de periode 1933-1937 verricht op de bank het Caranan in het Vlie met de naaste omgeving Vlie
1941 Overzicht der rapporten tot 1 Augustus 1941 [Nederlandsche Waddengebied] Nota studiedienst Hoorn
1942 RWS-BER Nota betreffende het in te stellen onderzoek naar de toekomstige wijzigingen in het stroomgebied van de zuidelijke Waddenzee en het Zeegat van Texel in verband met de verdediging van de Zuidoostkust van Texel Texel
1943 RWS-BER Verslag Zeegat van Texel Texel archief van Veen-Stroband
1943 Vlam RWS-BER Nota betreffende het Amelander Gat Ameland Nationaal Archief, nr. 402, (bijlagen niet digitaal beschikbaar)
1946 RWS-BER Boringen Waddenzee Nationaal Archief, collectie van Veen-Sroband, nr 242
1948 Knoester RWS-BER Verslag grondboringen Waddenzee BER203 (samenvatting)
1948 RWS-BER Journaal en overzichtskaart van de boringen Waddenzee 1946-1948 Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 246
1950 vBendegom RWS-BER Enkele beschouwingen over de vormingen van de Wadden BER246 (samenvatting)
1955 vdKley RWS-WWKZ Verhoging stormvloeden Waddenzee door afsluiting Zuiderzee Nota nr. (WWKZ) HY-063