RWS-Hoorn

Lijst van publicaties door Rijkswaterstaat -Adviesdienst Hoorn


(Oorspronkelijk de studieafdeling van het arrondissement Hoorn van de directie Noord Holland, en verantwoordelijk voor de Waddenzee. Later een onderdeel van direcctie WaWa (WWKZ) en na afloop van de Deltawerken opgeheven. )

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1930 Nota over de afname van de Eierlandsche kust op Texel Eijerland zandige kust Nota
1935 vdBurgt Nota over de veranderingen van het zeegat van het Vlie en de aangrenzende waddeneilanden Vlieland en Terschelling Vlie Waddenzee Dir. Noord-Holland, Arrondisement Hoorn
1953 Ringma Scheepvaartdrempels : mond Zeegat van Texel estuaria Nota adviesdienst Hoorn
1956 Ringma Enkele opmerkingen over maatgevende stormvloedstanden bij toekomstige dijksverhogingen voor de westelijke Waddenzee dijken Nota (WWKZ-)56.11