Oude Maasje

Oude Maasje (1904 - 1953)


Het Oude Maasje is de naam voor verschillende gedeeltes van een oude Maasbedding die is overgebleven nadat omstreeks 1273 de Maas bij Hedikhuizen werd afgedamd. De Maas werd toen omgeleid in noordwestelijke richting naar Gorinchem over een traject dat nu de Afgedamde Maas heet. Overblijvende -meest smalle- waterlopen die daarvoor de hoofdbedding van de Maas vormden, staan nu bekend als Oude Maasje. Er zijn drie van deze Oude Maasjes, die respectievelijk nabij Waspik, Drongelen en Heusden gelegen zijn. Parallel hieraan stroomt tegenwoordig de gegraven Bergsche Maas die sinds 1904 de functie van de Afgedamde Maas heeft overgenomen. De afdamming van deze tak wordt vaak samen bestudeerd met de afsluiting van de Donge
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1879 Lely Ontwerp tot heropening van het Oude Maasje
1941 vVeen RWS-BER Afsluiting Oude Maasje afsluitingen BER075 (samenvatting)
1943 HarmsenWHJ RWS-BER Afsluiting Donge en Oude Maasje afsluitingen BER130 (samenvatting)
1951 Valken RWS-BER Nota betreffende de afsluiting van Donge en Oude Maasje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der benedenrivieren afsluitingen BER260 (samenvatting)
1954 vVeen RWS Correspondentie m.b.t afsluiting van de Donge en het Oude Maasje afsluitingen in archief NA nr. 106