Nieuwe Waterweg

Nieuwe Waterweg (1866 - 1877)


De Nieuwe Waterweg is het laatste stuk van de verbinding van Rotterdam met zee, en kwam in 1872 tot stand. De lengte van deze doorgraving van de duinen bij wat nu Hoek van Holland heet, maar destijds tot de gemeente s-Gravenzande behoorde, bedroeg 4,3 km. Door de verbreding van het strand is hij nu wat langer: tot aan het eind van de splitsingsdam die hij deelt met het Calandkanaal, waar de Maasmond begint circa 7 km. Vanaf 1877 werd de doorgang belangrijk verbreed en verdiept en kwam echt een nieuwe waterweg tot stand.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1883 TuteinNolthenius De Rotterdamsche Waterweg kanalen De Gids. Jaargang 47
1916 deGroot RWS De Waterweg langs Rotterdam naar zee: 1866-1916 kanalen Ministerie van Waterstaat
1918 deGroot RWS Verslag omtrent de lichting van het op 18 Juni 1917 in de Doorgraving te Hoek van Holland gezonken stoomschip Turin Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 13
1922 Het verslag van de staatscommissie benoemd bij koninklijk besluit van 20 maart 1916 no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916 voorgekomen op de waterstanden Eindverslag Staatscommissie
1931 SchonfeldSr RWS Verslag van De Commissie tot onderzoek naar de havenbelangen van Rotterdam en omgeving havens Commissie onder vooritterschap van P. Drooglever Fortuyn, In opdracht van de Ministers van Waterstaat, Binnenlandsche Zaken, Landbouw en van Arbeid, Handel en Nijverheid.
1933 Wemelsfelder WL Delft Onderzoek naar de toestanden in en nabij de mond van de Rotterdamsche Waterweg te Hoek van Holland havens WL rapport nr M35
1939 vVeen RWS-BER Beschrijving Rotterdamse Waterweg BER055 (samenvatting)
1952 vDriel RWS-BER Verslag over de waarnemingen in en rond de mond van de Rotterdamse Waterweg met de Opnemingsvaartuigen "Oceaan" en "Christiaan Brunings" in de jaren 1933 t/m 1935 Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)27
1952 vVeen RWS-BER De Waterweg als benedenrivier BER310 (samenvatting)De Ingenieur, nr 28, A28
1958 vVeen Ingenieur The Rotterdam waterway considered as a rivermouth De Ingenieur, nr 28