KZGW

Lijst van publicaties door Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen


(In 1769 opgericht genootschap met als doel het beoefenen van kunsten en wetenschappen in Zeeland te stimuleren en bevorderen. Wikilink)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1807 Schraver Antwoord op de vraag: Daar de uitlozing van het landwater, uit het eiland van Walcheren, daaglijks meer en meer belemmerd en verhinderd ordt; vraag men: wat of daar van de oorzaken zijn afwatering Verhandelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen
1807 Schraver Antwoord op de vraag: Is er enig middel, om het kram- en Matwerk aan de zeedijken, het zij met daartoe geschikte kruiden, heesters, of andere gewassen, tuschen hetzelve te planten; het zij op eenige andere wijze, duurzamer, en tegen den slag van 't zeewat dijken verhandelingen Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1942 Vlam De veranderingen in de mond van de Westerschelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800 BER064a (samenvatting)
1944 Vlam Bijdragen tot de geschiedenis van de Schelde Westerschelde estuaria Archief Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 1943/44, uitgave 1946