Adriaan Gerrit Verhoeven

(1886 - 1976)


(Sprang 27 feb. 1886 - Den Haag 1 mrt. 1976), ingenieur. Werkte, na in 1910 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, bij de Domeinen in Zeeland, later tevens voor de landaanwinningswerken aan de Friese en Groningse kust. Na de 2e WO werkzaam bij het Departement van OW en Wederopbouw en sinds 1948 als HID bij RWS. Na pensionering adviseur op het gebied van bedijking en landaanwinning. Gaf, met J.de Hullu, het Tractaet van Dijckagie door Andries Vierlingh uit (1920; heruitgave 1973). Schreef verder o.m. Aanteekeningen over landaanwinning en dijksbouw in Zeeland (1924), Ontstaan en inpoldering van den Zuid-Hollandschen Biesbosch (1929) en Wijzen van bevordering van de landaanwinning (1938).
Meer info via:

Illustratiebron: Zeelandia Illustrata

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1920 Tractaet van Dyckagie. Waterbouwkundige adviezen en ervaringen van Andries Vierlingh (transcriptie van het manuscript) landaanwinningswerke Rijks Geschiedkundige PublicatiŽn [RGP], kleine serie 20
1929 Ingenieur Het ontstaan en de inpoldering van den Zuidhollanschen Biesbosch Biesbosch lndaanwinning De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1929, no 49, 07-12-1929