Frank Spaargaren

(1940 - 2020)


(Haarlem, 20 december 1940 - Oosterbeek, 4 oktober 2020) Waterbouwkundig ingenieur. Na opleiding aan TH Delft in 1964 in dienst van de Waterloopkundig Afdeling van de Deltadienst. Na 1971 leiding over afsluiten van de Oosterschelde. Na besluit tot openhouden in 1974 maakt hij het plan voor de uiteindelijke keringsconstructie. In 1979 gaat hij naar Voker-Stevin, en stapt in 1987 over naar DHV en in 1995 naar het WL.
Meer info via:

Illustratiebron: Door familie beschikbaar gesteld

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1964 RWS-Deltadienst Schatting van de overschrijdings-frequentielijn van het hoogwater ten zuiden van de Hellegatdam voor de overgangstoestand in het zomerhalfjaar Hellegat afsluitingen Nota (DDWT) W-743
1964 RWS-Deltadienst 2-dimensionele ontgrondingen als functie van de drempelhoogten en de getijbeweging in het sluit Volkerak afsluitingen Nota (DDWT) W-755
1964 RWS-Deltadienst Bepaling van de twee-dimensionale ontgrondingen in het sluitgat van de Lauwerszee Lauwerszee afsluitingen Nota (DDWT) W-795
1968 Ingenieur Closure of estuarine channels in tidal regions (V. Results of model tests applied to an actual project) Oosterschelde stormvloedkering De ingenieur, 1968
1969 RWS-Deltadienst Beschouwing over de invloed van het rollend en zwevend transport op de ontgronding benedenstrooms van een bodembescherming : deel 1 Oosterschelde zandtransport Nota W-69.107.I
1969 RWS-Deltadienst Some aspects of flow through and under hydraulic structures used for closing estuaries Oosterschelde afsluitingen Reprint from: Proceedings 13th Congress of the I.A.H.R., Kyoto, September 1969
1970 RWS-Deltadienst Beoordeling van de merites van een beklede dam resp. duindam voor de afsluiting van de Oosterschelde Oosterschelde afsluitingen Nota (DDWT) W-70.074
1971 RWS-Deltadienst Nota betreffende de waterloopkundige en grondmechanische aspecten van de keuze afsluitmiddelen Oosterschelde Oosterschelde afsluitingen Nota (DDWT) W-71.147