Frederik Willem Conrad Jr

(1800 - 1870)


(Spaarndam 15 feb. 1800 - München 1 feb. 1870), ingenieur. Een zeer veelzijdig man die aan verschillende projecten in binnen- en buitenland gewerkt heeft, vooral aan spoorwegen, kanalen en rivieren. Gold in zijn tijd als een ingenieur van groot kaliber. Mede-oprichter en eerste voorzitter van het KIVI (1847-1860). Stichter van de Conrad-premie, die eens per vijf jaar door het KIVI wordt uitgereikt. Heeft zeer vele publikaties op zijn naam staan, waarvan we slechts noemen: De kleine kanalen (1849). Was ook een verdienstelijk dichter. Overleed te München op terugreis uit Egypte waar hij de opening van het Suezkanaal had bijgewoond.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1844 - Schilderij door JW Gerstenhauer Zimmerman

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1828 RWS Verhandeling ter beantwoording der vrage: "Welke zijn de beste en meest geschikte middelen, om, wanneer zich verzakkingen en gevaarlijke doorkwellingen aan de dijken onzer hoofdrivieren vertoonen, derzelver voortgang te stuiten, en derzelver gevolgen te v
1832 RWS Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk het hoogheemraadschap van Rhijnland en deszelfs verschillende uitwateringen Rijnland Polders Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832
1833 RWS Eenige aanteekeningen, omtrent den aanleg van sommige dijken in Nederland, en de verschillende wijzen van bescherming der buitenglooijingen aan de zeedijken dijken Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833
1847 RWS Memorie over het al of niet voordeelige voor Delfland van eene uitwatering in de Noord-Zee, te Scheveningen Polders 's-Gravenhage, gebr. van Cleef
1848 verhKIvI Beweegbare bruggen in den hollandschen spoorweg bruggen verhandelingen KivI
1848 verhKIvI Over het afzagen van palen en het maken van pennen aan dezelve onder water fundering verhandelingen KIvI
1848 verhKIvI Stoomwerktuig voor de bemaling van de polders Cool, Schoondeloo en Beukelsdijk, opgericht door de HIJSM polsers Verhandelingen KIvI
1858 Over de doorgraving der landengte van Suez Suezkanaal Natuurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van Wetenschappen - C.G. van der Post, Amsterdam
1858 RWS Memorie betreffende den aanleg van een haven te Scheveningen Scheveningen havens Commissie tot het oprichten voor het opmaken van een ontwerp voor haven te Scheveningen
1858 KNAW Verslag over de verzakking te Nymegen: ingediend aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, volgens besluit der Natuurkundige Afdeeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam geotechniek van der Post, Amsterdam
1859 Reizen naar de landengte van Suez, Egypte, het Heilige Land Suezkanaal Martinus Nijhof, 's-Gravenhage