Scheveningen

Scheveningen (1885 - 1969)


Aanleg van de vissershaven van Scheveningen. De oorspronkelijke Eerste Haven, die vooral gebruikt wordt door de kustvisserij, betreft een rechthoekig bekken met een lengte van 400 meter en een breedte van 140 meter. Aan de kopse kant en aan de lange zijde van het Schiereiland bevinden zich aan de Visserhavenweg en de Dr. Lelykade kademuren; aan de andere lange zijde bevindt zich het gebouw van de Scheveningse Visafslag. De toegang vanuit de Voorhaven heeft een breedte van 35 meter. De diepte is hier 8 meter. De latere uitbreiding in de vorm van de eveneens rechthoekige Tweede Haven (uit 1931) is met een lengte van 800 meter en een breedte van 80 meter de grootste van de drie Scheveningse Havens. Deze wordt door de 'Pijp' verdeeld in twee delen. Het noordoostelijke deel lijkt op de Eerste Haven. Het zuidwestelijk deel, dat middels een sluis in verbinding staat met het Verversingskanaal, heeft een ander karakter.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1858 ConradJr RWS Memorie betreffende den aanleg van een haven te Scheveningen havens Commissie tot het oprichten voor het opmaken van een ontwerp voor haven te Scheveningen
1860 CalandA RWS Ontwerp voor eene zeehaven te Scheveningen, voorafgegaan door eenige bedenkingen op de daartoe reeds ingezondene ontwerpen havens Middelburg : Altdorffer
1862 CalandA RWS Nader betoog hoe en door wien eene zeehaven te Scheveningen moet worden aangelegd, en belangrijkheid daarvan voor de ingezetenen van 's Gravenhage havens Middelburg, Altdorfer
1930 Aangenendt RWS-BER Nota betreffende de beweging der banken vóór de buitenhaven te Scheveningen zandige kust BER004 (samenvatting)
1967 Wissenburg RWS-WWKZ Seichesonderzoek havengebied Scheveningen golven Nota nr. W905, L.67.130