IJmuidenSluis

IJmuidenSluis (1875 - 2000)


Grote zeevaartsluizen bij IJmuiden,er zijn (in 2020) drie sluizen operationeel en één in aanbouw.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1920 Josephus Jitta RWS Verslag omtrent proeven ter bepaling van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20
1922 vPanhuys RWS Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden sluizen Rapporten en Mededelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20
1924 Josephus Jitta Ingenieur Stabiliteitsberekening van de schutkolkwanden van de in aanbouw zijnde schutsluis te IJmuiden sluizen De ingenieur; jrg 39, 1924, no 40, 04-10-1924
1927 Josephus Jitta Ingenieur De deuren en de afsluitcaisson voor de deurkassen van de Nieuwe Schutsluis te IJmuiden sluizen De Ingenieur jrg 42, 1927, no 10, 05-03-1927
1927 Ringers RWS Proeven en beschouwingen, welke geleid hebben tot het vaststellen van vulling en lediging van de kolk der nieuwe schutsluis te IJmuiden (met Josephus Jitta) sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 23
1928 Josephus Jitta Ingenieur Eenige bijzonderheden, betreffende het ontwerp van de sluishoofden van de nieuwe schutsluis te IJmuiden sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1928, no 1, 07-01-1928 B1
1929 Hakkeling RWS Het heien bij den sluisbouw te IJmuiden Sluizen Het bouwbedrijf; maandblad voor bouwkunde, techniek en handel, jrg 6, 1929, no 1, 04-01-1929
1932 Bienfait RWS Verwerking van de ter zake van beton- en cementonderzoekingen bij den sluisbouw te IJmuiden verzamelde gegevens bouwmaterialen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr. 27
1933 Josephus Jitta Ingenieur Het bewegen van sluisdeuren sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 48, 1933, no 11, 17-03-1933 B44
1934 Josephus Jitta Ingenieur De wijze van droogleggen van sluizen in het algemeen en van de Noordersluis te IJmuiden in het bijzonder sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 4, 26-01-1934 B15