Hollandse IJssel

Hollandse IJssel (1935 - 1955)


Plannen om de bevaarbaarheid van de Hollandse IJssel te verbeteren, alsmede plannen om de kwaliteit van de dijken te verbeteren of het aanleggen van een stormvloedkering
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1935 vVeen RWS-BER Nota betreffende een alternatief plan voor de getijberekening voor de verbeterden Hollandsche IJssel, alsmede een nota betreffende bezwaren van Ir.Kloppert tegen het verbeteringsplan en een nota betreffende een getijberekening hiervoor. getijberekening BER022, BER022a en BER022b (samenvatting)
1935 vVeen Nota betreffende eene getijberekening voor den verbeterden Hollandsche IJssel (plan 1934, variant) rivierwerken BER022b (samenvatting)
1939 vVeen Ingenieur Verbetering van den Hollandschen IJssel rivierwerken De ingenieur, (54) 45, 10-11-1939
1942 vVeen RWS-BER Verbeteringswerken Hollandschen IJssel ; gegevens betreffende de uitvoering der werken tot verbetering van den Hollandschen IJssel rivierwerken Nata BER met meetgegevens, inclusief foto's en veel kaarten
1944 dBruijn RWS-BER Afdamming van de Hollandse IJssel bij Krimpen BER141 (samenvatting)
1962 Wemelsfelder RWS-BER Enige beschouwingen over het sluiten van de stormvloedkering te Krimpen aan de IJssel stormvloedkeringen Kast van Van Veen nr 416