Zuiderzeever.

Lijst van publicaties door Zuiderzeevereeniging


(Vereniging met tot doel de inpoldering van de Zuiderzee tot uitvoering te brengen. link naar wikipedia)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1887 Lely Nota betreffende het onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 1 Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 2 (de invloed der afsluiting op de waterkeering der provinciën langs de Zuiderzee) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee binnen die afsluiting - deel 3 (de invloed der afsluiting op de waterloozing der provinciën langs de Zuiderzee) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee: 4 (invloed der afsluiting op de waterverversching der provinciën langs de Zuiderzee. De invloed der afsluiting op de scheepvaart der Zuiderzee) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1887 Lely De afsluiting Noord-Holland-Wieringen-Friesland en de droogmaking van het gedeelte der Zuiderzee:5 (de constructie en de kosten van den afsluitdijk, de sluizen en de bijkomende werken. De voor- en nadeelen der afsluiting buiten verband met de droogmaking) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1889 Lely Verslag onze het nader bodemonderzoek van de Friesche wadden in den zomer van 1889 verricht landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging
1891 Lely Resultaten der terreinwerkzaamheden verricht in 1889 en 1890 (nota 6) Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill t.b.v. de Zuiderzeevereniging
1892 TeldersJM Endiguement et dessechement du zuiderzee Zuiderzee landaanwinning Uitgave van de Zuiderzeevereeniging
1892 Lely Resultaten van het technisch onderzoek 1886-1892: Deel 8: Vergelijking van verschillende ontwerpen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging, nota 8
1892 vdHouvenVOordt Oeconomische en finantieele beschouwingen van het dagelijksch bestuur der Zuiderzeevereeniging naar aanleiding van de resultaten van het technisch onderzoek vervat in de 8 notas Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill t.b.v. de Zuiderzeevereniging
1898 Vissering De Economische Beteekenis Van de Afsluiting en Drooglegging door H. C. van der Houven van Oordt en Gerard Vissering Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging; scan is incompleet (2e druk van 1901)
1900 Beekman Plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee Zuiderzee landaanwinning Poster Zuiderzeewerken
1912 Lely Ontwerp van Wet tot Afsluiting en Droogmaking van de Zuiderzee met Toelichtende Memorie van 1901 Zuiderzee landaanwinning Uitgave Brill voor de Zuiderzeevereniging (2e druk)
1917 Beekman De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Weerlegging van bezwaren. Zuiderzee landaanwinning publicatie van de Zuiderzeevereniging
1921 Vissering De droogmaking der Zuiderzee en de Rente-berekening Zuiderzee landaanwinning Brochure van de Zuiderzeevereeniging