zinkwerk

Lijst van publicaties over het onderwerp zinkwerk


ontwerp en uitvoering van bodem- en oeverebescherming middels zinkwerk, rijswerk, bestortingen

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1920 vBreen Holland's Rijshout Oosterbaan & Le Contre, Goes
1920 Heidemaatschappij Nota inzake de werkzaamheden voor den aanleg van rijshout ten behoeve van den Dienst der Zuiderzeewerken ZZ-Afsluitdijk nota t.b.v. directie ZZW
1936 Dijk- en oeverval aan den cal. Willem Annapolder (Gem. Kapelle) Fotoalbum