deBlocqvanKuffeler

Lijst van publicaties van Victor Jean Pierre de Blocq van Kuffeler

(1879 - 1963)


(Rhenen, 22 maart 1879 - Den Haag, 1 juni 1963). In 1900 studeerde hij af als civiel ingenieur aan de Polytechnische School in Delft. Nog datzelfde jaar trad hij in dienst van Rijkswaterstaat, waar hij diverse functies bekleedde. Zijn levenswerk was de uitvoering van de Zuiderzeewerken. Van Kuffeler zette het werk van de in 1929 overleden Cornelis Lely voort. Hij was betrokken bij de verwezenlijking van alle onderdelen. Net als Lely maakte ook Van Kuffeler de voltooiing niet meer mee. Hij overleed in 1963, zes jaar voordat Zuidelijk Flevoland droogviel.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1920 Zuiderzeewerken Eenige opmerkingen over de afsluiting ZZ-Afsluitdijk Nota ZZW 4
1920 Zuiderzeewerken Opmerkingen betreffende afwatering van Noord-Holland benoorden het IJ in verband met afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee ZZ-Afsluitdijk (Nota / ZZW ; nr. 3)
1922 RWS Verslag der commissie, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 17 Juli 1919 La. B, Afdeeling Waterstaat T, in zake wijziging der afsluiting van het IJ afsluitingen Ministeriële nota
1950 Vereniging voor Landaanwinning De ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken Zuiderzee landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 1
1952 RWS-BER De Waterweg als benedenrivier Nieuwe Waterweg BER310 (samenvatting)De Ingenieur, nr 28, A28