Victor Jean Pierre de Blocq van Kuffeler

(1879 - 1963)


(aangesproken als: Van Kuffeler; Rhenen 22 maart 1879 - Den Haag 1 juni 1963), ingenieur. Was, na in 1900 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, in verschillende functies werkzaam bij RWS, sinds 1919 bij de Dienst der ZZW. Volgde in 1929 H.Wortman op als DG, welke rang hij van 1935 tot 1946 bekleedde als HID, opgevolgd door J.F.R.van de Wall. Wegens zijn verdiensten voor de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee werd hem in 1949 door de TH in Delft een eredoctoraat verleend. Was lid van de Zuiderzeeraad en de Deltacommissie. Van zijn publicaties noemen we: Verslag der onderzoekingen ... voor ... den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer (3 dln., 1914), De ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken(1950) en Veertig jaar Zuiderzeewerken (rede bij aftreden uit de Zuiderzeeraad, 1960). Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van Zuidelijk Flevoland bij Almere. Zie ook: J.G.Schilthuis.
Meer info via:

Illustratiebron: nopinoorlogstijd.nl

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1920 Zuiderzeewerken Eenige opmerkingen over de afsluiting ZZ-Afsluitdijk Nota ZZW 4
1920 Zuiderzeewerken Opmerkingen betreffende afwatering van Noord-Holland benoorden het IJ in verband met afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee ZZ-Afsluitdijk (Nota / ZZW ; nr. 3)
1922 RWS Verslag der commissie, ingesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat van 17 Juli 1919 La. B, Afdeeling Waterstaat T, in zake wijziging der afsluiting van het IJ afsluitingen Ministeriële nota
1950 Ver. Landaanwinning De ontwikkelingsgang bij de Zuiderzeewerken Zuiderzee landaanwinning Berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, nr 1
1952 RWS-BER De Waterweg als benedenrivier Nieuwe Waterweg BER310 (samenvatting)De Ingenieur, nr 28, A28