Velsen

Lijst van publicaties van Cornelis Velsen

(1703 - 1750)


Landmeter en Cartograaf uit de omgeving van Haarlem. Maakt onder andere een kaart van Haarlem. In 1750 dient Cornelis Velsen, als klerk in dienst van de secretarie van de Staten, een aanvraag in. Hij is opgeleid als landmeter en werkt vele jaren voor het hoogheemraadschap van Rijnland. Dat leent hem uit aan de Statencommissie voor 's lands rivieren, zeg maar de voorloper van Rijkswaterstaat. Hier ontwikkelt hij zich tot een gezaghebbende expert in het voorkomen van overstromingen. In 1749 publiceert hij een 'Rivierkundige verhandeling' waarin hij adviseert de rivieren uit te diepen en de stroom te reguleren met kribben. En nu komt hij met een praktische vinding: een 'krabbelaar', een soort baggerschip. Met een lier achterop het vaartuig wordt een hekwerk met pennen over de rivierbodem gesleept. De stroming voert het loskomende slib mee, zodat de rivier dieper wordt.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1727 Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haerlemmer Meer. Waar in wert aangetoont hoe noodzaakelyk die moet worden droog-gemaakt, en op wat wyze dit kan geschieden, dat de steden Haerlem, Leyden, en Amsterdam, als mede het Hoogheemraadschap van Rhy Haarlemmermeer droogmakerij Te Leyden: by Daniel Goetval .Op de hoek van de Schoolsteeg
1745 Consideratien over de doorbraak van den Spykschen dyk, de gevolgen van dien, en over de middelen van herstelling dijken
1749 Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op de rivieren, den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek: waar in de aloude en tegenwoordige toestand dier rivieren overwogen; de ge Rivierwerken Uitgever Isaak Tirion, Amsterdam
1768 Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek (2e verbeterde druk) Rivierwerken Uitgever V van der Plaats, Harlingen