TuteinNolthenius

Lijst van publicaties van Rudolph Peter Johann Tutein Nolthenius

(1851 - 1939)


In 1872 behaalde hij het ingenieurs diploma voor civiel ingenieur aan de Polytechnische School te Delft. Zijn eerste werk had betrekking op de aanleg van spoorwegen. Daarna, vanaf zijn benoeming tot aspirant-ingenieur van de waterstaat in 1874, is zijn ingenieurswerkzaamheid vrijwel uitsluitend van waterbouwkundigen aard geweest. Hij was onder andere betrokken bij de verlegging van de Maasmond en de verbetering van het Apeldoorns Kanaal. In 1894 werd hij benoemd tot ingenieur 1ste klasse en ten slotte in december 1901 tot hoofdingenieur-titulair. In 1902 kreeg hij op eigen verzoek eervol ontslag. In hetzelfde jaar werd hij als beherend vennoot opgenomen in de firma Tutein Nolthenius en De Haan te Amsterdam, die in 1903 met de firma H. Oyens en Zonen werd vereenigd. In 1909 trad hij uit de firma.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron