Rudolph Peter Johann Tutein Nolthenius

(1851 - 1939)


(Abcoude 6 juni 1851 - La Tour de Peilz, Zwitserland 27 nov. 1939), ingenieur, letterkundige. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, vele jaren bij de waterstaat en schreef o.m. Netherlands engineers and contractors en What to see in the Netherlands from an engineer's point of view (beide 1915) Het waterstaatsbudget der laatste vijftig jaren (1897). Verliet in 1902 de waterstaat en ging in de effectenhandel. Maakte daarna vele reizen, bekwaamde zich in de letterkunde, schreef over verzekeringen en biografieën en publiceerde in o.m. De Gids Onze westelijke nabuur, de Noordzee.
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1897 schilderij door Jan Veth

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1880 Watervrede: openbaar schrijven aan allen die bij doorbraak van Noorder- of Zuider-Lekdijk of van dijken langs den Gelderschen IJssel schade zullen lijden dijken Amsterdam : Scheltema
1883 De Rotterdamsche Waterweg Nieuwe Waterweg kanalen De Gids. Jaargang 47
1890 Langs het Merwede-kanaal Merwedekanaal kanalen Haarlem : Tjeenk Willink
1891 Hollandsche dijken op Franschen grondslag droogmakerijen De Gids. Jaargang 55(1891)
1893 Mededeeling over meeren en moerassen, die in vorige eeuwen in Frankrijk door Nederlanders zijn drooggelegd droogmakerijen
1896 De nieuwe Rijn (Rhenus Renatus) Rijn rivierverbetering De Gids. Jaargang 60(1896)