Johannes Aleidis Ringers

(1885 - 1965)


(Alkmaar 2 jan. 1885 - Den Haag 6 mei 1965), ingenieur, minister. Werkte, na zijn studie aan de TH in Delft, bij RWS te Hansweert, bij de spoorwegen op Java en bij de aanleg van kanalen in West-Friesland. Zijn grootste technische prestatie was de bouw van de Noordersluis te IJmuiden waarover hij publiceerde: De bouw van de nieuwe schutsluis c.a. te IJmuiden (2 afl., 1924-1925). Werkte van 1927 tot 1930 voor de Dienst der ZZW als directeur en hoofduitvoerder van de MUZ en van 1930 tot 1935 als DG van de RWS. Was van 1941 tot 1948 voorzitter van het KIVI. Werd in de 2e WO gedeporteerd naar Sachsenhausen. Werd minister van OW en Wederopbouw en na de overstromingsramp van 1953 lid van de Deltacommissie. Schreef o.m. Een eeuw Nederlandsche waterbouw (1947) en Caland en de betekenis van zijn werk voor Rotterdam(1953). Ringers werd onderscheiden met o.m. de Conrad-medaille (1927), een eredoctoraat van de TH te Delft (1930) en het erelidmaatschap van het KIVI (1955). Rotterdam eerde hem als 'vader van de wederopbouw'. Zie ook J. Lely
Meer info via:

Illustratiebron: Ingenieurs in de tweede wereldoorlog

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1917 RWS Beschrijving van den bouw van de derde schutsluis in het Kanaal door Zuid-Beveland te Hansweert Kanaal Zuid-Beveland sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 8
1922 RWS Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden Noordzeekanaal sluizen Rapporten en Mededelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20
1927 RWS Proeven en beschouwingen, welke geleid hebben tot het vaststellen van vulling en lediging van de kolk der nieuwe schutsluis te IJmuiden (met Josephus Jitta) IJmuidenSluis sluizen Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 23
1942 Ingenieur Mededeelingen van het Bestuur - 100 jaar civiel-ingenieur Vereeniging van Delftsche Ingenieurs
1953 RWS Caland en de betekenis van zijn werk voor Rotterdam Historisch Genootschap Roterodamum, publicatie nr. 10