Pannekoek

Lijst van publicaties van Jan Cornelis Pannekoek

(1888 - 0)


Ir. J. C. Pannekock, in 1952 Raadgevend ingenieur te Den Haag. Hij is geruime tijd werkzaam geweest als eerstaanwezend Ingenieur bij de Dienst der Zuiderzeewerken. Hij werd op 13 Dec. 1888 te Zonnemaire geboren. Nadat hij zijn studie tn Delft had voltooid, was ir. Pannekoek van 1904-1910 als tijdelijk opzichter werkzaam bij gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat bij de uitvoering van waterbouwkundige- en bouwkundige werken. Vervolgens was hij achtereenvolgens werkxzaam als landmeter en adj. ingenieur bij het Rijkstoezicht op Spoorwegdiensten (1913-1919). In 1919 volgde zijn benoeming bij de Zuiderzeewerken. In 1926 werd ir. Pannekoek benoemd tot Eerstaanwezend Ingenieur bij de Zuiderzeewerken. In de periode 1937-1938 was hij als regeringsadviseur werkzaam in Mexico. Hij werkte daar aan verscheidene projecten van spoorwegbruggen. Toen hij in Nederland was teruggekeerd richtte ir. Pannekoek een advies-bureau op tot uitvoering van utiliteitsbouw. Hij legt zich thans toe op speciale dakconstructies, die de bouwprijs verlagen. De heer Pannekoek werd in 1933 benoemd tot Officier ln de Orde van Oranje-Nassau. (Prov. Zeeuwsche Courant 12-3-1952))
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1920 Zuiderzeewerken Nota betreffende de toepassing van segmentdeuren in de plaats van puntdeuren of schuiven ZZ-Afsluitdijk sluizen Nota ZZW 6