Jan Cornelis Pannekoek

(1888 - 1971)


(Zonnemaire 13-12-1888 - 's-Gravenhage 24-9-1971) Nadat hij zijn studie tn Delft had voltooid, was ir. Pannekoek van 1904-1910 als tijdelijk opzichter werkzaam bij gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat bij de uitvoering van waterbouwkundige- en bouwkundige werken. Vervolgens was hij achtereenvolgens werkxzaam als landmeter en adj. ingenieur bij het Rijkstoezicht op Spoorwegdiensten (1913-1919). In 1919 volgde zijn benoeming bij de Zuiderzeewerken. In 1926 werd ir. Pannekoek benoemd tot Eerstaanwezend Ingenieur bij de Zuiderzeewerken. In de periode 1937-1938 was hij als regeringsadviseur werkzaam in Mexico. Hij werkte daar aan verscheidene projecten van spoorwegbruggen. Toen hij in Nederland was teruggekeerd richtte ir. Pannekoek een advies-bureau op tot uitvoering van utiliteitsbouw in Den Haag. Hij legde zich daar toe op speciale dakconstructies, die de bouwprijs verlagen. Hij werd in 1933 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.


Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1920 Zuiderzeewerken Nota betreffende de toepassing van segmentdeuren in de plaats van puntdeuren of schuiven ZZ-Afsluitdijk sluizen Nota ZZW 6