LelyCW

Lijst van publicaties van Cornelis Willem (Wim) Lely

(1885 - 1932)


Cornelis Willem (Wim) Lely studeerde in 1908 af als ingenieur en trad in 1909 in dienst bij Rijkswaterstaat. Zijn eerste standplaatsen waren Tilburg en Oosterhout, waar hij werkte aan de aanleg van het Wilhelminakanaal. Al vanaf 1910 publiceerde hij baanbrekende artikelen, waarin hij zich liet kennen als een uitstekend theoreticus en wiskundige die enorm bijdroeg aan de kennis van waterstanden, waterverdeling, stromingen enzovoorts. Zijn inzichten maakten veel nauwkeuriger berekeningen mogelijk. Vanaf 1917 publiceerde hij specifiek rapporten over de problematiek van rivieren en was hij betrokken bij de verbetering van stromen als de Linge, de IJssel en kanalen in Twente. In 1919 werd Lely ge´nstalleerd als lid van de Staatscommissie Jolles. Deze commissie had de taak om te onderzoeken hoe de Beerse Overlaat opgehoogd kon worden, om een einde te maken aan de al eeuwen optredende wateroverlast in het gebied van Grave tot Den Bosch. Het commissieadvies was de overlaat met 50 cm te verhogen, wat in 1922 werd uitgevoerd. Bij de overstromingen van februari 1926 bleek al dat dit onvoldoende was. Jolles was inmiddels overleden en een nieuwe commissie oprichten zou te lang duren, dus om tijd te besparen kreeg Lely de opdracht om met een betere oplossing te komen. In 1929 begon men onder leiding van Lely de Maasverbetering. Deze werkzaamheden zouden tot en met 1936 duren en vielen dus grotendeels samen met de Crisistijd. Veel van de arbeiders zaten dan ook in de werkverschaffing, waardoor de kosten verder konden worden gedrukt. Lely zelf heeft de afronding van de werkzaamheden niet meer mogen meemaken (hij verongelukte in 1932 in Engeland).
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1917 RWS Nota, betreffende berekeningen omtrent rivierverbeteringen rivierwerken Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 11
1921 Delft De invloed van de Zuiderzee op de stormvloedstanden langs de Friesche kust Zuiderzee Dissertatie Technische Hogeschool Delft
1922 RWS Nota betreffende het verband tusschen bodemhelling en kromtestraal bij rivieren rivierafvoer Rapporen en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 21
1926 RWS Rapport betreffende de verbetering van de Maas voor groote afvoeren Maasnormalisatie Algemene Landsdrukkerij