Leeghwater

Lijst van publicaties van Jan Adriaanszoon Leeghwater

(1575 - 1650)


Jan Adriaanszoon ging zich pas later Leeghwater noemen. Er doen verschillende versies van de spelling van zijn naam de ronde. Hij was betrokken bij de inpoldering van de Beemster (een droogmakerij). Deze inpoldering begon in 1607 en Leeghwater was verantwoordelijk voor het leegpompen (door windmolens).. Tussen 1607 en 1635 was hij ook betrokken bij de inpoldering van de Purmer, de Schermer en de Heerhugowaard. Hij was één van de eersten die voorstelden om ook de Haarlemmermeer droog te malen. Dit vooral omdat deze binnenzee nogal gevaarlijk was voor de dijken van Amsterdam en in mindere mate voor Leiden. Hij schreef hierover het "Haarlemmermeer-boek", dat veelvuldig herdrukt is. Hierin staat niet alleen het plan voor de Haarlemmermeer, maar ook zijn eerdere werken.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1838 Het Haarlemmer-meer-boek Haarlemmermeer landaanwinning 13e druk, GJA Beijerinck, Amsterdam