Taeke Huitema

(1872 - 1974)


(Holwerd gem. Westdongeradeel 22 feb. 1872 - Zeist 9 dec. 1974), waterbouwkundige, redacteur. Werkte van 1892 tot 1927 bij RWS, eerst als opzichter op Schokland, later als dienstkringhoofd te Vreeswijk, Winschoten, Hansweert, Sneek en Den Haag. Was na pensionering adviseur van de straatklinkerindustrie. Was in 1915 mede-oprichter en tot 1955 redacteur en zeer productief schrijver van OTAR. Schreef daarnaast het alom erkende standaardwerk Dijken (1947) en voor het KNAG het artikel Het ontstaan van de terpen in het noorden van ons land en het opslibben van het zeekleigebied waarin men de terpen aantreft(1958). De Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de RWS benoemde hem in 1927 tot erevoorzitter.
Meer info via:

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1947 Dijken langs zee, rivieren en kanalen. Kaden om polders, droogmakerijen, enz. Samenstelling, aanleg, onderhoud dijken NV Uitgeversmaatschappij 'Kosmos' Amsterdam-Antwerpen