Adrianus François Goudriaan

(1768 - 1829)


(Ameide 1 aug. 1768 - Rijswijk 1 juni 1829), waterbouwkundige. Werkte in verschillende functies bij de waterstaat vanuit diverse standplaatsen: Amsterdam, Oost-Vlaanderen, Nieuwediep, Alkmaar, Medemblik, Amsterdam, Kampen, Breda en Den Haag. Werd in 1827 IG van de waterstaat. Behoorde, met Christiaan Brunings en Jan Blanken, tot de belangrijkste adviseurs van Koning Willem I op waterstaatsgebied. Van zijn publicaties noemen we slechts: Verhandeling over de afdamming van het IJ (1824).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1829 - Schilderij door Izaak Schouman

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1798 Bataafsch Genootsch. Antwoord op de vraag: Welke aanleg van Paal- en Rijswerken, betrekkelijk der zelver stand en zamenstelling, is het meest bestand tegen den slag en aandrang van het water en de kruijing van het ijs, zo wel aan onze Zeeöevers, als aan die van onze .... dijken Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam: Volume 12
1819 Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee: benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, Van Utenhove, Moll en Donker Curtius Pieper en Ipenbuur, Amsterdam
1824 KHMW Verhandelingen over de afdamming van het IJ afsluitingen Te Haarlem : bij de Wed. A. Loosjes Pz.
1825 KNAW Aanmerkingen over het nemen van proeven met modellen van werktuigen in het algemeen...door welken de schutsluizen de belangrijke eigenschap kunnen verkrijgen.... gemalen Verhandelingen der Eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, 6e deel, pp1-100
1832 Twee memorien betrekkelijk den schelpkalk en steenkalk : voornamelijk dienende ter beantwoording der vraag: "Wat zoowel de theorie als de ondervinding geleerd heeft ten aanzien van het gebruik en de voorkeur welke de eene boven de andere zoude verdie bouwmaterialen 's-Gravenhage : Algemeen Lands Drukkerij, 1832.