Taco Edelman

(1908 - 1983)


(Amsterdam 1 juli 1908 - Steggerda 31 juli 1983), ingenieur, kustmorfoloog. Was, na in 1932 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, werkzaam bij RWS, laatstelijk als hoofd van de afdeling Kustonderzoek van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging in Den Haag. Schreef diverse artikelen over de historisch-geografische - en geomorfologische aspecten van het Nederlandse kustgebied zoals: De Waterstaatskaart van Nederland(1958), Oude ontginningen van de veengebieden in de Nederlandse kuststrook (1958), Riviermonden ten tijde van de Romeinen (1962), De historische veranderingen in de natuurlijke gesteldheid van het Nederlandse Waddengebied(1964), De wegen en plaatsnamen van de Peutinger kaart (1966), Onderzoekingen naar de eigenaardige indeling van de oude Hollandse kustgouwen (1972), Bijdrage tot de historische geografie van de Nederlandse kuststreek (1974) en Uit de historie van de lage landen bij de zee (1975).

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1947 Delft Over de berekening van grondwaterstroomingen grondwater Dissertatie TH Delft
1954 RWS Doorbraakvrije zeedijken dijken Rijkswaterstaat nota (niet gepubliceerd)
1954 RWS Tectonic movements as resulting from the comparison of two precision levellings zeespiegelstijging Geologie & Mijnbouw (16) pp209-212; Symposium quarternary changes in level, especially in the Netherlands