grondwater

Lijst van publicaties over het onderwerp grondwater


grondwaterstroming en grondwater (NB publicaties over grondwaterwinning zijn niet in dit digitale trésor opgenomen)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1919 Nijhoff RWS Rapport naar aanleiding van de werking eener proefinrichting tot verlaging van de waterspiegel door middel van bronbemaling en de daarmede verkregen uitkomsten Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 15
1919 Wentholt RWS verlaging van de waterspiegel door middel van bronbemaling Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 16
1930 vdDoes RWS Waterdruk onder de fundeering van stuwen en andere waterkeerende kunstwerken Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 25
1935 Vreedenburgh TH Bandung Over de stationnaire waterbeweging door grond met homogeen-anisotropische doorlaatbaarheid De Ingenieur in Ned. Indië nr 11, blz VI-140
1936 Vreedenburgh TH Bandung Over grondwaterstroomen en het onderzoek hunner stroomingsheelden met behulp der electrische methode De Ingenieur in Ned. Indië nr 61, blz VI-81
1937 Vreedenburgh TH Bandung De parallelstrooming door grond bestaande uit evenwijdige regelmatig afwisselende lagen van verschillende dikte en doorlaatbaarheid De Ingenieur in Ned. Indë nr 8, blz II-111
1937 Vreedenburgh TH Bandung De parabolische potentiaalstrooming in aarden dammen De Ingenieur in Ned. Indië nr 12, blz II-163
1938 vr TH Bandung Het phreatisch randwaardeprobleem De ingenieur in Ned. Indië nr 8, blz 1-74
1939 Vreedenburgh TH Bandung De hodografische afbeelding als hulpmiddel bij de oplossing van het phreatisch randwaardeprobleem De ingenieur in Ned. Indië nr 1, 2 en 3, blz 1-205-I-17 en I-47
1947 Edelman Delft Over de berekening van grondwaterstroomingen Dissertatie TH Delft