Ludolph Reinier Wentholt

(1885 - 1946)


(Nieuwediep 22 mrt. 1885 - Den Haag 6 feb. 1946), ingenieur. Studeerde aan de TH te Delft en promoveerde op Stranden en strandverdediging (2 dln., 1912). Werkte in diverse functies bij RWS, leidde de herstelwerkzaamheden na de overstroming van de Maas in 1926 en schreef o.m. Rapport inzake een scheepvaartweg van Amsterdam naar den Rijn (1927). Leidde de aanleg van de Twenthekanalen (1928-1935), bracht het tweede Rijkswegenplan tot stand (1938) en was van 1940 tot 1943 DG van RWS. Langdurige opsluiting door de bezetter tastte zijn gezondheid aan, en leidde in 1945 tot zijn ontslag en overlijden kort daarna. Als DG werd hij opgevolgd door W.J.H.Harmsen.
Meer info via:

Illustratiebron: A. Waalewijn. Achter de bres. Rijkswaterstaat oorlogstijd, Dr. ii. L.R. Wentholt, naar een portret door K.J. van Veen; Sint-Michielsgeste1 1944.

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1907 RWS Plan tot een gedeeltelijke drooglegging der Lauwerszee Lauwerszee landaanwinning NA archief vVeen-Stroband nr 217
1912 Delft Stranden en strandverdediging zandige kust Dissertatie Delft, uitgegeven door Waltman Delft
1917 RWS (1) Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkheid om de leveringvan straatklinkers afzonderlijk aan te besteden (2) Over Friesche steen in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen wegenbouw Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 9
1919 RWS verlaging van de waterspiegel door middel van bronbemaling grondwater Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 16