Frederik Willem Conrad Sr

(1769 - 1808)


(Delft 23 dec. 1769 - Halfweg 6 feb. 1808), waterbouwkundige. Groeide op in een weeshuis en ontwikkelde zich, eerst als opzichter bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en later als rivierendeskundige, tot een zeer kundig man die het in 1808 bracht tot IG van de Waterstaat. Schreef, met A.BlankenJzn. en S.Kros: Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk aan Zee (1803). Hij overleed op jonge leeftijd aan roodvonk
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - stamboom Conrad

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1802 Verhandeling over den Rhijnlandschen Slaaperdijk bij Spaarndam, met betrekking tot deszelfs gevolgen zo voor den waterstaat van Rhijnland als voor de stad Amsteldam dijken Haarlem, A. Loosjes pZ
1808 Memorie wegens den tegenwoordigen staat der uitwatering van Rhijnlandsch boezem te Katwijk in de Noordzee, opgemaakt van den 21. october, den dag, wanneer deze uitwatering, in tegenwoordigheid van zijne majesteit den koning, geopend is, tot den 31. dec. Katwijk
1823 Waterloop-kundige proeven, gegrond op waarnemingen der stroomssnelheid, en berekening van de hoegrootheid des vermogens der uitwatering van den boezem van Rijnland, door het kanaal bij Katwijk, gedaan in december 1807 en januarij 1808, Katwijk Uitgave Erven François Bohn, Haarlem